Miesięczne archiwum: październik 2012

Informacja

2012-10-31

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich zainteresowanych, iż na skutek naszej interwencji skierowanej do Dyrekcji PG SILESIA postanowiono ;
WSZYSCY pracownicy którzy zjeżdżają wcześniej do ściany 160 będą mieli zapłacony zryczałtowany dodatek za te zjazdy. Kwota ta będzie jednakowa dla wszystkich, którzy znajdą się na liście przygotowanej przez kierownika oddziału.

Podjęliśmy również interwencje w sprawie narzuconych wykonów w robotach przygotowawczych;
Zgodnie z zapisami ZUZP normy te zostaną skorygowane, co będzie miało istotny wpływ na wysokość miesięcznej (kwartalnej) premii.

Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże
Przewodniczący
KZ NSZZ „Solidarność” przy PG Silesia
Dariusz Dudek

X Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej im. Kazimierza Zachnika

Pierwsze koty za płoty, tak można nazwać debiut drużyny NSZZ Solidarność przy PG SILESIA w X Jubileuszowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej im Kazimierza Zachnika w Jaworznie.

27 Października punktualnie o godz 9.00, rozbrzmiał pierwszy gwizdek sędziowski Turnieju, w którym oprócz reprezentacji Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy PG SILESIA uczestniczyli min: gospodarze ZG Sobieski, KWK Borynia, KWK Bielszowice oraz wiele innych drużyn. Nasza kadra znalazła się w grupie II rywalizując z KWK Bielszowice, Solidarność MPWiK oraz ZG Sobieski. Pomimo olbrzymiego zaangażowania oraz wysokich umiejętności naszych zawodników, nie udało się nam wyjść z grupy.
Czytaj całość ›

Od listopada referenda, w lutym – strajk generalny

2012-10-29

Ruszyły przygotowania do ostrzegawczego strajku generalnego na Śląsku. Związkowcy z czterech central oficjalnie powołali Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) i zapowiedzieli, że protest pracowników wszystkich branż przeciwko bezczynności rządu wobec dramatycznej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu odbędzie się w lutym 2013 roku, po serii referendów strajkowych.

W katowickiej siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” przy ulicy Floriana spotkali się przedstawiciele czterech największych central związkowych: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), Forum Związków Zawodowych i Wolnego Związku Zawodowego (WZZ) „Sierpień 80”.
Czytaj całość ›

Bony „Barbórkowe” i paczki świąteczne

2012-10-16

Na WNIOSEK NSZZ „Solidarność” została ustalona wysokość bonów towarowych z okazji „Barbórki” i paczek świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy pracownicy ( a nie tylko Ci którzy w wersji pierwotnej byli na stanie zatrudnienia na dzień 1 listopad 2011r) otrzymają te świadczenia. Rzeczową argumentacją przekonaliśmy członków Komisji Socjalnej do zaakceptowania naszej propozycji! Tak więc, WSZYSCY KTÓRZY SĄ ZATRUDNIENI W PG SILESIA NA DZIEŃ 31 październik otrzymają bony i paczkę świąteczna! Oprócz tych świadczeń zapraszamy pracowników do działu socjalnego, aby wypisywac wnioski na paczkę Mikołajkową dla dzieci.

W związku z koniecznością uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej przyznania paczek świątecznych dla pracowników oraz paczek mikołajkowych dla dzieci w wieku do 15 lat (roczniki od 1997 do 2012) prosimy o zgłaszanie się w pokoju 111 (parter biurowca) w celu:

1) wypisania wniosku o udzielenie pomocy rzeczowej w formie bonów towarowych z okazji barbórki – wszyscy pracownicy

2) wypisania wniosku o udzielenie pomocy rzeczowej w formie paczek świątecznych – pracownicy, którzy wcześniej takiego wniosku nie złożyli
3) złożenie oświadczenia o dochodach – pracownicy, którzy wcześniej takiego oświadczenia nie złożyli.
4) aktualizacji danych dotyczących sytuacji rodzinnej (liczby dzieci).

Ze względu na pilną potrzebę rozpoczęcia procedury przetargowej, prosimy o wypełnienie w/w dokumentów do 26.10.2012

Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże
przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”przy PG SILESIA

Dariusz Dudek

Kto wytycza trendy w górnictwie?

2012-10-15

kopalnia

Obecnie częściej komentuje się to, co ma być wykonane w przyszłości w branży górniczej, zamiast wskazywać na palące problemy, które należy rozwiązać tu i teraz.

Podziwiano Tarasa, ale został odwołany

Branża węglowa spotka się w najbliższym czasie z coraz poważniejszymi problemami. Warto więc zadać sobie jedno z podstawowych pytań: kto wytycza dziś trendy w polskim górnictwie, kto pokazuje, jak należy sobie radzić w coraz trudniejszych czasach?
Czytaj całość ›

Biesiada Piwna 2012

2012-10-04

Komisja zakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PG „SILESIA” organizuje w dniu 08.12.2012 r. o godzinie 17:00 w Domu Strażaka w Bestwinie Biesiadę Piwną

W programie między innymi:

  • występy artystyczne
  • gry i zabawy dla uczestników
  • wspólne biesiadowanie
  • posiłki i napoje

Zapisów można dokonać w Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Istnieje możliwość zapisu osoby towarzyszącej

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej zabawy!

Dodatkowy dzień wolny

2012-10-03

Trybunal Konstytucyjny

TK: Za święto w dniu wolnym od pracy – dodatkowy dzień wolny

Trybunał Konstytucyjny (TK) przyznał rację NSZZ „Solidarność” i orzekł, że za święto przypadające w dzień wolny każdemu przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, a obecne regulacje są niezgodne z Konstytucją. – Cieszę się, że sędziowie uznali nasze argumenty. To przestroga dla polityków, biorących się za ustalanie prawa, którego inni mają przestrzegać. Może następnym razem posłuchają tych, którzy się na tym znają – skomentował decyzję TK szef Komisji Krajowej Związku Piotr Duda.
Czytaj całość ›

Czarny dzień polskiej demokracji

2012-10-02

(04.10.2012) Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o zgromadzeniach publicznych ogranicza podstawowe prawo wolności obywateli – prawo do zgromadzeń publicznych.

Wprowadzone zmiany nadają urzędnikom uprawnienia do decydowania o podstawowych swobodach obywateli. Przepisy te zostały zmienione w taki sposób, aby praktycznie uniemożliwić zorganizowanie legalnej manifestacji. Nie znajdują one oparcia w żadnych standardach państwa demokratycznego.
Nowe prawo przerzuca odpowiedzialność na organizatorów manifestacji i jednocześnie zdejmuje ją ze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Wprowadza równocześnie wysokie kary materialne dla organizatorów. Taka decyzja cofa Polskę do mrocznej przeszłości PRL, oddalając nas od demokratycznego państwa szanującego prawo swoich obywateli do społecznego sprzeciwu.

Przypominam, że zmiany te zostały przyjęte bez konsultacji społecznych, co jest łamaniem obowiązującego w Polsce prawa. Szczególnie jest to rażące dla NSZZ „Solidarność”, dzięki któremu doszło do demokratycznych przemian w Polsce. To kolejny w ostatnim czasie przykład wprowadzania ważnych dla obywateli ustaw z pominięciem dialogu społecznego. Ale takie postępowanie władzy ze społeczeństwem nie jest dla mnie zaskoczeniem.

Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach publicznych, przeprowadzona z inicjatywy Prezydenta, to czarny dzień polskiej demokracji. Dzisiejszego podpisu Pan Prezydent powinien się wstydzić.
NSZZ „Solidarność” tak jak wcześniej zapowiadała, zaskarży nowo uchwalone prawo do Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że tak jak w przypadku tzw. ustawy o święcie Trzech Króli, nowy bubel prawny również trafi do kosza.

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”