Miesięczne archiwum: kwiecień 2013

Rada Miejska Czechowic-Dziedzic podjęła Uchwałę i poparła PG SILESIA

2013-04-28

W dniu 23 kwietna 2013r podczas obrad Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przedstawiciele załogi omówili sytuację w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo w związku z planowaną budową drogi S1 w wariancie A, biegnącą nad złożami będącymi w polu wydobywczym kopalni SILESIA jak i złóż rezerwowych. Przedstawiono zagrożenia zaniechania dalszych inwestycji przez właściciela kopalni, możliwą utratę miejsc pracy, bezpowrotne zmarnowanie złoża, degradację środowiska oraz zmarnowanie blisko 600 mln zł zainwestowanych w rozwój przedsiębiorstwa środków finansowych.
Po wysłuchaniu wszystkich argumentów oraz wyjaśnień burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta ,Radni Rady Miejskiej jednogłośnie podjęli Uchwałę wrażającą stanowczy przeciw wobec wariantowego przebiegu drogi. Czytaj całość ›

Komitet Społeczny Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG SILESIA sp. z o.o. „Silesia Walcząca”

2013-04-23

Kopalnia Silesia

W 2003 roku wraz z decyzją ówczesnych właścicieli o likwidacji KWK Silesia, podjęliśmy ostrą walkę o uratowanie naszych miejsc pracy, naszej teraźniejszości, ale też przyszłości. Widzieliśmy, że kopalnia z tak bogatymi zasobami złóż, w rękach dobrego gospodarza, jeszcze przez długie lata będzie mogła żywić nas i nasze rodziny. Solidarnie, wszystkie działające w kopalni organizacje, składały się by pokryć koszty związane z przygotowaniem ekspertyz, biznesplanu, tłumaczeń, doradztwem prawnym. Czytaj całość ›

Wygrana Solidarności w sądzie Pracy

2013-04-17

wygrana rozprawa

Dzisiaj w sądzie Pracy w Pszczynie odbyły się dwie rozprawy sądowe dotyczące zwolnień pracowników przez PG SILESIA za zbyt „długie” przebywanie na zwolnieniu lekarskim tzw. L4, czym według pracodawcy zdezorganizowało to pracę w oddziele i spowodowało u innych potrzebę pracy w godzinach nadliczbowych.

Pierwszą rozprawę WYGRALIŚMY a sąd ogłosił już wyrok. Druga sprawa jest w toku z uwagi na brak zaświadczeń z ZUS-u. Jesteśmy jednak dobrej myśli! Dziękujemy naszym prawnikom i osobom zaangażowanym w tę rozprawę. To niewątpliwy sukces kopalnianej Solidarności. Oby tak dalej…