Miesięczne archiwum: lipiec 2013

Artykuł Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy – lipiec 2013

Kończy się drugi kwartał 2013roku. Po trudnym początku roku, kiedy wydarzył się wypadek zbiorowy, sytuacja pod względem bezpieczeństwa ustabilizowała się i jest w tej kwestii znaczna poprawa w stosunku do roku ubiegłego. Myślę że składa się na to kilka czynników. W ostatnim okresie nie było wielu przyjęć do PG SILESIA, załoga powoli się integruje, nabywa niezbędnego doświadczenia, które w górnictwie jest bardzo potrzebne aby bezpiecznie pracować. Znaczna część pracowników uczęszcza do szkół górniczych, podnosi swoje kwalifikacje przez różnego rodzaju kursy i szkolenia. To wszystko składa się na to, że świadomość pracowników jest coraz wyższa, a to przenosi się na bezpieczne wykonywanie robót. Czytaj całość ›