Miesięczne archiwum: styczeń 2014

KADRA Strażnikiem Praw Pracowniczych! Czy aby na pewno?

2014-01-23

W dniu 10 grudnia 2013 roku, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA, zwróciła się z pismem do kierowników Działów o informację dotyczącą ilości pracowników w oddziałach którzy po skończeniu kursów i nabycia nowych uprawnień nie zostali przeszeregowani zgodnie z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy a pracują na stanowiskach na których te uprawnienia są wymagane! Czytaj całość ›

Turniej w Kręgle

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” organizuje Drużynowy Turniej w Kręgle w Centrum Rozrywki „KOMETA” w Żywcu przy ul. Fabrycznej 1.
Zapraszamy do zabawy członków związku wraz z rodzinami. Cena uczestnictwa wraz z wyżywieniem wynosi 15 zł.
Zapisy do 17 lutego w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA. Ilość miejsc ograniczona.

Pozdrawiam
Dariusz Dudek

KW: „Kadra” zrywa rozmowy, Zarząd kończy konsultacje

2014-01-16

Przedstawiciele kompanijnych struktur związku zawodowego „Kadra” odrzucili w całości projekt programu restrukturyzacyjnego dla Kompanii Węglowej SA (KW) na lata 2014-2020. Skutkiem tej decyzji, konsultacje dotyczące treści dokumentu zakończyły się brakiem porozumienia. O kształcie programu zdecydują – już bez związkowego udziału – członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej KW. Czytaj całość ›