Miesięczne archiwum: listopad 2018

Elektroniczna Legitymacja Związkowa NSZZ „Solidarność” + Karta Rabatowa LOTOS i LOTOS Optima

NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA informuje o możliwości wyrobienia elektronicznej legitymacji związkowej dla swoich członków. Posiadanie legitymacji ułatwi korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez NSZZ „Solidarność” przede wszystkim szybszy i wygodniejszy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej przysługującej członkom związku tak w sprawach zawodowych jak i osobistych! Dzięki legitymacji związkowej można uzyskać pomoc prawną także w innym regionie będącym w strukturach NSZZ „Solidarność„. 
Jednocześnie można złożyć wniosek na kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo  oraz wybrane produkty i usługi na stacjach LOTOS i LOTOS OPTIMA. 
Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest zupełnie bezpłatne! Użytkownik karty ma prawo udostępnić ją dowolnym członkom swojej rodziny. 

Kolejne rabaty dla członków związku są obecnie negocjowane i wkrótce znajdą się w ofercie.

Szczegółowe informacje w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  lub pod numerem tel. 56-76 lub 54-34