Miesięczne archiwum: styczeń 2023

WYBORY W ZWIĄZKU

2023-01-11

W dniu 5 stycznia odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność przy PG Silesia. Na zebraniu tym przeprowadzono wybory na Przewodniczącego, do Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej, na Delegatów na Zjazd Regionu Podbeskidzia NSZZ Solidarność oraz Delegata na Zjazd Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego. Przewodniczącym ponownie został wybrany Grzegorz Babij. Pozostałe wyniki wyborów w zakładce władze związku.