Archiwa kategorii: Pisma do Prezesa Zarządu

Pismo do Prezesa i Rady Nadzorczej PG SILESIA

2012-02-25

Czechowice-Dziedzice, dnia 02 luty 2012 r.
Jiri Pastika
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
PG SILESIA

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o.o. mając na względzie dobro pracowników oraz ich rodzin, powołując się na zapisy Umowy Społecznej Rozdz.V art. 18 pkt 4 w brzmieniu:

  • Inwestor deklaruje, że w przypadku konieczności zatrudniania nowych pracowników Pracodawca zapewni pierwszeństwo w zatrudnieniu dla członków rodzin Pracowników posiadających wymagane kwalifikacje wynikające z potrzeb Pracodawcy

Zwraca się o niezwłoczne udzielenie pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile osób z jakimi kwalifikacjami i na jakich stanowiskach zostało przyjętych do PG SILESIA po 9 grudnia 2010r z rozbiciem na poszczególne działy włącznie z administracją.
  2. Ile osób zatrudnionych w tym okresie było członkami rodzin Pracowników.
Z poważaniem

Rozdzielnik:

  • Rada Nadzorcza PG SILESIA
  • Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych Arkadiusz Kawecki

Pismo do Prezesa i Rady Nadzorczej PG SILESIA

2012-02-01

Czechowice-Dziedzice, dnia 02 luty 2012 r.


Jiri Pastika
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
PG SILESIA

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o.o. mając na względzie dobro pracowników oraz ich rodzin, powołując się na zapisy Umowy Społecznej Rozdz.V art. 18 pkt 4 w brzmieniu:

  • Inwestor deklaruje, że w przypadku konieczności zatrudniania nowych pracowników Pracodawca zapewni pierwszeństwo w zatrudnieniu dla członków rodzin Pracowników posiadających wymagane kwalifikacje wynikające z potrzeb Pracodawcy

Zwraca się o niezwłoczne udzielenie pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile osób z jakimi kwalifikacjami i na jakich stanowiskach zostało przyjętych do PG SILESIA po 9 grudnia 2010r z rozbiciem na poszczególne działy włącznie z administracją.
  2. Ile osób zatrudnionych w tym okresie było członkami rodzin Pracowników.
Z poważaniem

 

 

Rozdzielnik:

  • Rada Nadzorcza PG SILESIA
  • Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych Arkadiusz Kawecki

Pismo do Prezesa Zarządu PG SILESIA Sp. z o.o.

2011-02-25

Sz.P.
Jiří Paštika
Prezes Zarządu
PG „SILESIA” Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie

W imieniu Komisji Zakładowej zwracamy się z prośbą o spotkanie którego celem będzie możliwość
zakupu węgla przez pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA”
Analizując załącznik nr 4 do ZUZP dotyczący ekwiwalentu za deputat węglowy, jego waloryzacji oraz zgromadzone zapasy węgla na zwałach, uważamy, ze nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasi pracownicy mogli skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach z naszej kopalni.
Sposób ich wydawania oraz cena sortymentów powinna być uzgodniona między stronami na w/w spotkaniu.
Mając na uwadze dobro naszych pracowników prosimy o spotkanie w najbliższym wolnym dla Pana terminie.