Archiwa kategorii: Nieprzypisane

ODZNACZENIE DLA ZDZISŁAWA PYKI

2022-09-14

W sobotę 27 sierpnia 2022 roku – na kilka dni przed 42. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych – w siedzibie podbeskidzkiej “Solidarności” odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych ponad dwudziestu działaczom związkowym i społecznikom. Spotkanie to zostało zorganizowane przez bielskie Stowarzyszenie “Podbeskidzie Wspólna Pamięć’ wspólnie z Zarządem Regionu NSZZ “Solidarność”.

Nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczenia wręczała doradca Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik wraz z wiceministrem rodziny i polityki społecznej Stanisławem Szwedem. Srebrnym krzyżem zasługi uhonorowany został Zdzisław Pyka, działacz “Solidarności” w PG “Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Prezydenckie Medale 100-Lecia Odzyskanej Niepodległości otrzymali: Jerzy Binkowski, Kazimierz Czyż, Zdzisław Dudek, Anna Frączek, Leszek Frydel, Jacek Grabowski, Wiktor Herczek, Wiesława Jakubiec, Janusz Kudełko, Zofia Lamers, Zofia Lulek, Janusz Okrzesik, Zbigniew Satława, Leszek Sekuła, Franciszek Słowik, Julitta Solecka, Andrzej Solecki, Barbara Waluś, Marek Wojtas i Andrzej Zadorożny.

W trakcie uroczystości prezes Stowarzyszenia “Podbeskidzie Wspólna Pamięć” Bogdan Szozda przypomniał dwie rocznice: niedawną setną rocznice odzyskania niepodległości oraz zbliżającą sie 42. rocznice powstania “Solidarności”. – Upływający czas każe pamiętać o ludziach, którzy nie szczędząc swoich sił, poświęcali się działaniom na rzecz drugiego człowieka, na rzecz wolności naszej Ukochanej Ojczyzny, niejednokrotnie doznając szykan i prześladowań, poświęcając również bezpieczeństwo  swoich najbliższych, swoich rodzin. Jest to czas uhonorowania ich postaw i działalności oraz podziękowania za wieloletni trud, poświęcenie, odwagę i męstwo – powiedział Bogdan Szozda gratulując wszystkim odznaczonym. Z kolei w ich imieniu głos zabrał Janusz Okrzesik. – To odznaczenia nie tyle dla nas, co dla całego pokolenia “Solidarności”, dla ludzi, którzy wywalczyli niepodległość naszej Ojczyźnie. Może szczególnie te medale należą się tym bohaterom “Solidarności”, którzy żyją w zapomnieniu, a często już od nas odeszli, a nie doczekali się należnych podziękowań i odznaczeń – podkreślił Janusz Okrzesik.

W trakcie uroczystości przewodniczący podbeskidzkiej “Solidarności” Marek Bogusz przekazał dyplom “Zasłużonego dla podbeskidzkiej Solidarności” oraz towarzyszącą temu tytułowi statuetkę Jerzemu Binkowskiemu, czołowemu działaczowi podziemnych struktur “S” na Podbeskidziu, szefowi Regionalnej Komisji Wykonawczej “Trzeci Szereg”.

Spotkanie było okazją do spotkania się dawnych przyjaciół i współpracowników, osób, które często nie widziały się wiele lat.

POROZUMIENIE PŁACOWE PODPISANE

2022-05-17

POROZUMIENIE PŁACOWE PODPISANE

Po dwóch trudnych miesiącach rozmów, zostało podpisane przez Stronę Społeczną oraz Pracodawcę porozumienie płacowe  w sprawie ustalenie wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia w Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o.o. zgodnie z Art16 pkt1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Intencją NSZZ Solidarność oraz  pozostałych związków zawodowych było ustalenie wysokości wskaźnika, a co za tym idzie, ustalenie kwoty wzrostu wynagrodzenia zasadniczego (stawki) . W trakcie rozmów ustalono że kwota wzrostu będzie wynosiła 400zł brutto miesięcznie. W tym miejscu musimy mieć na uwadze, że od początku roku miały miejsce  przeszeregowania indywidualne wynikające z obowiązującego Regulaminu Przeszeregowań oraz nastąpił „ruch” w tabelach wynagrodzeń zasadniczych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. W związku z zapisami układowymi te dwa elementy są doliczane do przyrostu i znajdują odzwierciedlenie w zawartym porozumieniu.

Zgodnie z zapisami porozumienia żaden z pracowników PG SILESIA nie powinien dostać ogólnie w roku 2022 mniej niż 400zł brutto wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.

Jednocześnie została podniesiona wartość posiłków profilaktycznych co daje wzrost o ok 1 100 zł rocznie, wprowadzono również dodatkowy benefit dla pracowników nie mających uprawnień do posiłków profilaktycznych w wysokości do 300zł miesięcznie.

Ponadto w tym roku realizowana jest już Nagroda Frekwencyjna, która została wynegocjowana w październiku 2021 roku, gdzie pracownik może otrzymać 4 800zl brutto rocznie. Początkiem kwietnia wypłacono również kwotę jednorazową 500zł netto a pod koniec kwietnia każdy pracownik otrzymał bony towarowe na kwotę minimum 450 zł.

Informujemy, ze w kwietniowym porozumieniu znalazł się również zapis mówiący o ewentualnej zamianie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu Deputatu Węglowego na tzw. węgiel w naturze.  W tym wypadku bliższe szczegóły tego programu zostaną ustalone w późniejszym terminie.

Cały teks porozumienia jest dostępny na naszych tablicach informacyjnych lub w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy PG SILESIA.