Artykuł Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy – lipiec 2013

2013-07-30

A- A A+

Kończy się drugi kwartał 2013roku. Po trudnym początku roku, kiedy wydarzył się wypadek zbiorowy, sytuacja pod względem bezpieczeństwa ustabilizowała się i jest w tej kwestii znaczna poprawa w stosunku do roku ubiegłego. Myślę że składa się na to kilka czynników. W ostatnim okresie nie było wielu przyjęć do PG SILESIA, załoga powoli się integruje, nabywa niezbędnego doświadczenia, które w górnictwie jest bardzo potrzebne aby bezpiecznie pracować. Znaczna część pracowników uczęszcza do szkół górniczych, podnosi swoje kwalifikacje przez różnego rodzaju kursy i szkolenia. To wszystko składa się na to, że świadomość pracowników jest coraz wyższa, a to przenosi się na bezpieczne wykonywanie robót.

Obecnie jesteśmy w trudnym okresie dla kopalni. Zakończyliśmy rozcinkę ściany 103 w pokładzie 325/1. Trwają prace związane z likwidacją ść.160 i zbrojeniem śc.103. Są to roboty szczególnie niebezpieczne. Ze ściany 160 trzeba wydać i przetransportować sekcje obudowy zmechanizowanej, kombajn, elementy przenośników, oprzyrządowanie elektryczne i wiele innych urządzeń. Wszystkie elementy tych urządzeń są bardzo ciężkie i o dużych gabarytach. Zarówno demontaż tych urządzeń w ścianie 160, transport, jak i montaż ich w ścianie 103 są pracami szczególnie niebezpiecznymi, wymagającymi dużej wiedzy, doświadczenia i zachowania szczególnej ostrożności. Innowacją techniczną wykorzystaną do likwidacji śc.160 jest przeciągarka łańcuchowa firmy KOLK, w znaczny sposób podnosi ona bezpieczeństwo oraz komfort pracy przy rabunku sekcji i przenośnika ścianowego. W ścianie 103 zamontowano z kolei obrotnicę sekcji firmy Sigma. Została ona już z powodzeniem wykorzystana przy zbrojeniu ść.160. Powoduje ona automatyzację i przyspieszenie procesu zabudowy sekcji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
W ostatni etap wkroczyła również rozcinka ściany 334 w pokładzie 330. Również tam zastosowano innowacyjną metodę zabudowy przodka. Tradycyjną wykładkę zastąpiono wykładką mineralną i siatkami łańcuchowymi. Wykładka mineralna wypełnia bardzo dokładnie wszystkie szczeliny powodując lepszą stabilność górotworu. Jest nadzieja że chodnik ten uda się utrzymać po przejściu ściany. Bardzo ważnym aspektem wprowadzenia tej technologii jest również wzrost bezpieczeństwa. Przy zastosowaniu tej metody nie ma praktycznie możliwości oderwania się elementów skał od górotworu i ich opadu na spąg.

Z elementów znacznie poprawiających bezpieczeństwo pracowników PG SILESIA odnotować należy zakup Szybowej Maszyny Wyciągu Awaryjnego. PG SILESIA jako jedna z nielicznych kopalń posiada takie urządzenie. Zabudowana będzie na specjalnych fundamentach w rejonie szybu nr 1 i 2. Awaryjny Wyciąg Szybowy przeznaczony jest do wywiezienia załogi z unieruchomionych naczyń wyciągowych w szybach nie posiadających przedziału drabinowego. Ewakuacja musi być wykonana w czasie nie dłuższym niż 10 godzin. W przypadku szybu nr 1 ewakuacja odbywa się za pomocą kubła, z szybu nr 2 za pomocą jedno piętrowej klatki.

Zakupiona została również nowa kolejka podwieszana typu Scharf. Kolejka wyposażona jest w sześciowózkowy zestaw o nośności 18 t. Wykorzystana będzie do zbrojenia ściany 103, poprawi ona w znaczący sposób warunki pracy i bezpieczeństwo przy pracach w tym rejonie kopalni.
W ostatnim wydaniu NEWSilesia pisałem o nowych tabelach przydziału odzieży, środków ochrony i środków czystości. Od 01.06.2013 nowy system już obowiązuje. Pojawiły się w nim nowe elementy wyposażenia górników, zwiększony również został przydział odzieży dla pracowników fizycznych na powierzchni. Szczegółowe zasady oraz tabele pojawią się wkrótce na stronach internetowych związków zawodowych. Zachęcam do zapoznania się z tymi zasadami.

Od 01.06.2013 obowiązuje również nowe zarządzenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego odnośnie stosowania przez pracowników kopalni środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem wszyscy pracownicy zjeżdżający na dół zobowiązani są do stosowania okularów ochronnych od momentu wejścia do klatki szybowej, do momentu wyjazdu na powierzchnię.
Jak zapewne wszyscy pracownicy zauważyli przed wejściem do lampowni pojawił się nowy wyświetlacz diodowy. Na wyświetlaczu tym będą prezentowane między innymi komunikaty i informacje z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.