Artykuł Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy – maj 2013

2013-05-13

A- A A+

Kontynuując cykl informacji na temat BHP w PG SILESIA rozpocznę od przedstawienia statystyki wypadków za pierwszy kwartał roku 2013. W okresie tym odnotowaliśmy trzy wypadki przy pracy. Jeden zbiorowy, gdzie poszkodowanych zostało sześć osób, oraz dwa wypadki lekkie. W analogicznym okresie roku ubiegłego, odnotowaliśmy osiem zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadki przy pracy. Biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń odnotowaliśmy znaczącą poprawę, biorąc jednak liczbę poszkodowanych jest ona na takim samym poziomie jak w roku 2012.
W dalszej części artykułu przedstawię najnowsze inwestycje firmy mające na celu poprawę bezpieczeństwa, jak również komfortu pracy.

Zamówiona została przeciągarka łańcuchowa do sekcji obudowy zmechanizowanej. Urządzenie zostało zaprojektowane i skonstruowane do pracy w podziemnych zakładach górniczych i może pracować w trudnych warunkach eksploatacji, np. na pochylniach o znacznym upadzie. Przeciągarka służy do przeciągania sekcji oraz rynien przenośnika ścianowego. Urządzenie posiada napęd elektryczny, sterowany radiowym układem sterującym. Zakup tego urządzenia w znaczący sposób powinien poprawić bezpieczeństwo i ułatwić pracę przy likwidacji, oraz zbrojeniu ścian. Kontynuowane jest doposażenie stacji ratowniczej. Zakupionych zostało 15 sztuk sygnalizatorów BODYGUARD 1000. Urządzenie Bodyguard 1000 zostało wyprodukowane, aby przyczynić się do bezpieczeństwa życia, w sytuacji gdy użytkownik jest nieprzytomny lub gdy potrzebuje nagłej pomocy. Jeśli przez 25 sekund nie jest wykryty żaden ruch i w ciągu kolejnych ośmiu sekund nie zostanie anulowany stan alarmowy, Bodyguard 1000 wysyła kierunkowo sygnały akustyczne i optyczne pozwalając na szybką lokalizację będącego w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo podwójne diody umożliwiają orientację w warunkach złej widoczności. Migające w ciągły sposób na niskiej częstotliwości diody, pozwalają na łatwą orientację członka zastępu podczas normalnej aktywności i umożliwiają pozostanie widocznym dla pozostałych członków zastępu. Nowe wyposażenie pojawiło się również na punkcie opatrunkowym. Zakupiony został plecak z wyposażeniem medycznym dla lekarza. Plecak posiada nowoczesne i kompletne wyposażenie, pozwalające lekarzowi na skuteczne prowadzenie akcji ratowniczej na dole kopalni. Oprócz tego do punktu opatrunkowego zakupione zostały dwa komplety noszy. Nowe nosze pojawią się także na dole, z takim przeznaczeniem zostało zakupione kolejne pięć kompletów. Jeżeli chodzi o wyposażenie medyczne zamówione zostały również dwa defibrylatory. Jeden z nich będzie na wyposażeniu ZPMW, drugi stacji ratowniczej. Urządzenie tego typu służy do przywracania akcji serca. Będzie również sprowadzony jeden defibrylator ćwiczebny. Osoby które pomyślnie przejdą szkolenie będą uprawnione do obsługi tych urządzeń. Zamówiony został również Fantom. Urządzenie to służy do ćwiczenia pełnego zakresu czynności resuscytacyjnych, zarówno masażu serca jak i sztucznego oddychania. Ze względu na to że zamówiony Fantom będzie naturalnej wielkości i wagi człowieka, będzie mógł być wykorzystany również do ćwiczeń transportu poszkodowanego.

Dobrą informację mam dla pracowników zatrudnionych przy drążeniu przodków w pokładzie 330. Komisja dopuściła trasę kolejki podwieszanej do jazdy ludzi. Czekamy jeszcze na decyzję Okręgowego Urzędu Górniczego. Niebawem powinniśmy ją uzyskać i jazda ludzi w tym rejonie stanie się możliwa. Trwają również prace koncepcyjne nad wprowadzeniem w w/w rejonie jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi. Byłoby to to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie jeżeli chodzi o jazdę ludzi w tym rejonie.

Tematem który ostatnio budzi dużo emocji jest nowy system wydawania odzieży. Niestety nie jest on dopracowany i nie funkcjonuje prawidłowo. Na skutek Moich interwencji system ten do końca maja ma zostać poprawiony i musi funkcjonować poprawnie. W przeciwnym wypadku będę wnioskował o przywrócenie kart odzieżowych. Do końca maja powinno również ukazać się zarządzenie odnośnie nowych tabel wydawania odzieży. Komisja Bezpieczeństwa te tabele już zatwierdziła. Nowe zasady wydawania są korzystniejsze dla pracowników. Pojawi się w nich między innymi drugi komplet odzieży dla pracowników fizycznych powierzchni, pojawią się też nowe elementy wyposażenia górników, które dotychczas były elementami wyposażenia dodatkowego.