Czas obalić mit, że Polska jest głównym hamulcowym redukcji emisji CO2

2013-11-14

A- A A+

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) publikuje materiał filmowy pokazujący rolę Polski w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla związku ze Szczytem Klimatycznym COP 19.

PKEE przedstawia „Fakty i mity roli Polski w globalnej emisji CO2”:

  • Polska obniżyła emisje CO2 o ok. 30 proc. w stosunku do 1988 r. tzn. roku bazowego Protokołu z Kioto. Tymczasem gospodarki uznawane za zielone jak Portugalia czy Hiszpania zwiększyły ją w tym kontekście kolejno o 16 i 21 procent;
  • Polska emituje ponad dwa razy mniej CO2 do atmosfery niż Niemcy, a niemiecka energetyka produkuje rocznie z węgla dwa razy więcej energii niż polska;
  • Cztery największe firmy energetyczne w Europie emitują indywidualnie więcej niż cała polska energetyka.

Zobacz wideo

Polska, jak wielokrotnie deklarowali przedstawiciele rządu, wspiera politykę redukcji CO2 w Unii Europejskiej. Chcemy jej realizacji ale w tempie adekwatnym do poziomu zamożności naszego kraju, pozwalającym na minimalizację wzrostu cen energii elektrycznej.

Polska nie jest głównym hamulcowym

Głównym emitentem CO2 w Europie są Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Francja. Polska jest dopiero piątym emitentem CO2 w UE – emituje do atmosfery ponad dwa razy mniej dwutlenku węgla niż Niemcy i ma zaledwie ok. 9% udział w emisjach UE. Niemiecka energetyka produkuje rocznie z węgla dwa razy więcej energii niż polska.

Jednocześnie, obecnie najwięcej inwestycji w nowe moce wytwórcze oparte na węglu, ok. 9000 MW realizowanych jest w Niemczech – kraju, który ma jedne z największych ambicji klimatycznych w UE.

W światowym rankingu największymi emitentami są: Chiny i USA, – stanowiąc łącznie prawie połowę globalnej emisji CO2. Tymczasem udział Polski w emisjach światowych wynosi zaledwie ok.1%.

Co już zrobiliśmy?

Polski sektor energetyczny aktywnie partycypuje w działaniach na rzecz redukcji emisji CO2 do atmosfery, stopniowo zmniejszając udział węgla w strukturze paliwowej i rozwijając odnawialne źródła energii.

W stosunku do 1988 roku Polska ograniczyła emisję dwutlenku węgla o prawie 30 procent ponosząc przy tym znaczące koszty społeczne skutkujące gwałtownym wzrostem bezrobocia w wyniku transformacji gospodarczej kraju! Tymczasem gospodarki uznawane za zielone jak Portugalia czy Hiszpania zwiększyły ją kolejno o 16 i 21 procent.

Postęp technologiczny w zakresie budowy wysokosprawnych bloków węglowych w Polsce pozwola na zmniejszenie emisyjności wytwarzania energii o ok. 25%.

Co jeszcze możemy zrobić?

Podstawowym działaniem do podjęcia na poziomie globalnym jest zamiana starych wyeksploatowanych jednostek wytwórczych na nowe wysokosprawne – poprawa sprawności wytwarzania. Węgiel może być paliwem dla ekologicznej energetyki – warunkiem jest nowoczesna technologia i wysoka sprawność jednostek wytwórczych.

Niezbędne są działania globalne

Redukcja emisji jedynie w Europie prowadzi do efektu odwrotnego od zamierzonego – zwiększenie sumarycznych światowych emisji w wyniku przenoszenia produkcji przemysłowej do mniej restrykcyjnych ekologicznie rejonów świata. Dekarbonizacja powinna odbywać się w skali całego globy, aby miała sens.

źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej,
materiał pochodzi ze strony http://biznes.pl/