Dla regionu ważny jest zrównoważony rozwój. Co dalej z projektem drogi S1

2013-08-07

A- A A+
Solidarność przy PG SIlesia

Infrastruktura drogowa jest ważna dla regionu, ale nie mniej ważne jest zapewnienie pracy jego mieszkańcom a tym samym tworzenie optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorstw. To bowiem przekłada się na atrakcyjność inwestycyjną i planowanie przyszłych, również międzynarodowych, inwestycji.

Poseł Stanisław Szwed w zapytaniu poselskim kierowanym do Ministra Transportu Sławomira Nowaka ws. planu prowadzenia drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko Biała/Suchy Potok/- Mysłowice /Kosztowy 2/, zwrócił uwagę, że „narażenie przedsiębiorstwa na niestabilne warunki rozwoju uniemożliwi długoterminowe planowanie strategii biznesowej, podważy atrakcyjność regionu, jako miejsca dla przyszłych inwestycji.

Kwestię tę podnosi również Zarząd PG SILESIA, tłumacząc, że nierozsądnym jest projektowanie inwestycji, które mogą zagrażać długofalowemu planowaniu działalności biznesowej. W ocenie Zarządu ważne jest szukanie takich rozwiązań, które wspierają biznes i nie redukują możliwości rozwoju regionu.

Nowa droga oczywiście umożliwi poszukiwanie pracy poza regionem, ale czy o to chodzi? Czy droga ma powodować rozwój sąsiadujących miast i gmin, które ściągną „naszą” wykwalifikowaną kadrę? Kadrę, która w efekcie zamknięcia lokalnych, dobrze prosperujących zakładów będzie zmuszona do poszukiwania pracy w innych częściach województwa czy kraju? Czy taka sytuacja pozytywnie wpłynie na rozwój regionu, przez który będzie poprowadzona zostanie droga? – pyta Dariusz Dudek, Przewodniczący Komitetu „Silesia Walcząca”.

Zrównoważony rozwój regionalny oraz stwarzanie odpowiednich warunków biznesowych, z uwzględnieniem kontrahentów międzynarodowych, powinny być priorytetami. Odpowiednio rozwinięta infrastruktura drogowa jest w tym aspekcie elementem niezbędnym. Należy jednak zadać pytanie, czy inwestor zdecyduje się na inwestycję, wiedząc że jego biznes może być w przyszłości zagrożony?

Bezpieczeństwo biznesu wpływa na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Atrakcyjność inwestycyjna regionu wpływa na rozwój biznesu. To koło samo się napędza. Dlatego PG SILESIA rozpoczęła dialog mający na celu pokazanie, jak ważna dla rozwoju regionalnego jest gwarancja możliwości budowania i realizowania długoterminowej strategii działania oraz dogłębna analiza każdej planowanej inwestycji, szczególnie drogowej – mówi Thomas Lautsch, wiceprezes zarządu PG SILESIA..