Droga S1 – optymalny wariant C?

2013-08-07

A- A A+
KWK Silesia

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka jeszcze w czerwcu odbyło się spotkanie w sprawie drogi ekspresowej S1 między Mysłowicami, a Bielskiem-Białą. Na spotkaniu obecne były wszystkie strony zainteresowane przebiegiem planowanej inwestycji.

Dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA, Ewa -Tomala Borucka wskazała, że z punktu widzenia GDDKiA optymalnym rozwiązaniem wydaje się realizacja wariantu C. Powodów jest kilka: wykorzystanie już istniejącej linii infrastruktury, możliwość poprowadzenia obwodnicy Oświęcimia w taki sposób, aby nie była widoczna z terenu Muzeum Auschwitz Birkenau, na czym zależało UNESCO.
Zarząd kopalni PG SILESIA wierzy natomiast, że wciąż jest możliwe wypracowanie takiego wariantu, który w ogóle nie będzie zagrażał terenom górniczym w regionie.

Oczywiście wariant C jest dla nas korzystny. Jednak jego wybór nie rozwiązuje problemu, na jaki zwracamy uwagę już od kilku miesięcy. Planując inwestycje, takie jak np. budowa drogi, należy brać pod uwagę interesy przedsiębiorców, którzy na jej potencjalnych terenach prowadzą swoje biznesy. Nie może być tak, że rozwijający się biznes jest zamykany przez inwestycję drogową, a ludzie pozostają bez zatrudnienia. Należy wypracować na przyszłość taki model planowania inwestycji drogowych, który będzie godził interesy wszystkich zainteresowanych. To da się zrobić. I dialog w tym temacie rozpoczęliśmy przy okazji planowanej budowy drogi S1 już kilka miesięcy temu wierząc, że zainicjujemy pewne zmiany w planowaniu przyszłej infrastruktury drogowej w Polsce – tłumaczy Zarząd PG SILESIA.

Na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim obecni byli: Wojewoda Śląski, Dyrektor katowickiego GDDKiA, Dyrektor RDOŚ, Prezydent Miasta Oświęcim, Prezes KW SA, Prezes PG SILESIA, Dyrekcja kopalni Brzeszcze oraz wójt gminy Miedźna.