Grzesik: Najpierw dokument, potem dalsze kroki

2013-11-25

A- A A+

Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) zobowiązał się do przekazania projektu programu restrukturyzacyjnego dla Spółki Radzie Pracowników i Radzie Nadzorczej w najbliższy piątek. – Poinformowano nas, że założenia tego dokumentu mogą jeszcze ulec zmianie w stosunku do tego, co przedstawiono tydzień temu (…). Gdy zapoznamy się z ostateczną wersją programu, poinformujemy o dalszych krokach – powiedział po spotkaniu z Zarządem KW lider kompanijnej „Solidarności” Jarosław Grzesik.

Sytuacja w największej polskiej spółce węglowej stała się napięta, gdy strona społeczna, reprezentowana przez Radę Pracowników, usłyszała od przedstawicieli pracodawcy o założeniach wstępnych do programu restrukturyzacyjnego dla Spółki na lata 2013-2020.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Radzie Pracowników przez Zarząd KW, pojawią się w nim takie punkty jak:

  • zmniejszenie średniej płacy w roku 2014 o około 2 procent poprzez likwidację dopłat do L4, likwidację świadczeń na pomoce szkolne i biletów z Karty Górnika, likwidację rekompensaty węglowej oraz likwidację funduszu motywacyjnego,
  • zamrożenie płac na wyżej wymienionym poziomie po 2014 roku,
  • wypłata „czternastki” w trzech równych ratach (luty, lipiec, wrzesień),
  • likwidacja węgla „emeryckiego” oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów,
  • ograniczenie liczby ścian z 54 do około 35,
  • zmniejszenie liczby pracowników administracji o 1020 osób,
  • wstrzymanie przyjęć do roku 2020 – w tym czasie zatrudniani byliby jedynie absolwenci szkół górniczych (w liczbie około 6900),
  • szereg zmian administracyjnych z łączeniem kopalń i wyprowadzeniem poza Spółkę pozostałych jednostek organizacyjnych,
  • sprzedaż przynoszącej zyski kopalni „Knurów-Szczygłowice” Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.

W miniony piątek wszystkie kompanijne związki zawodowe poparły przystąpienie do sporu zbiorowego z Zarządem KW.
Jutro związkowcy z poszczególnych organizacji spotkają się w ramach swoich struktur wewnętrznych, reprezentujących wszystkie jednostki organizacyjne, by przedyskutować możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. W środę natomiast przeprowadzone zostaną masówki informacyjne dla załóg.