Henryk Kenig nie żyje

2023-02-06

A- A A+

Zapamiętamy Henia jako dobrego kolegę, doświadczonego i ofiarnego związkowca oraz samorządowca, człowieka dobrego, życzliwego i wrażliwego na potrzeby i krzywdy innych.

Rodzinie śp. Henryka Keniga składamy nasze szczere kondolencje

i wyrazy solidarności w bólu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Pogrzeb śp. Henryka Keniga odbędzie się w środę 8 lutego 2023 roku. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 12.00 od Mszy św. w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej (pl. Opatrzności Bożej 19). Po zakończeniu Eucharystii odprowadzimy śp. Henryka na cmentarz parafialny w Białej. 

* * *

Henryk Kenig, ur. 24 września 1934 w Bielsku-Białej. Technik technolog włókiennictwa po Państwowej Szkole Przemysłowej w B-B (1963). W latach 1949-1990 pracownik Zakładów Przemysłu Wełnianego „Bewelana”. We wrześniu 1980 roku współorganizator zakładowej „Solidarności” – wiceprzewodniczący Komisji Założycielskiej, a od listopada 1980 roku przewodniczący Komisji Zakładowej. W 1981 roku wiceprzewodniczący Regionalnej i członek Krajowej Sekcji Przemysłu Lekkiego. Główny organizator (strona techniczna) strajku na Podbeskidziu w styczniu i lutym 1981 roku – baza Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego mieściła się w świetlicy „Bewelany”.

Po 13 grudnia 1981 roku angażuje się w zbiórki w zakładzie pieniędzy dla represjonowanych oraz kolportaż prasy niezależnej „S” regionu Podbeskidzie (1982-84). Kilkakrotnie zatrzymywany przez SB.

W styczniu 1989 roku staje na czele reaktywowanej „S” w „Bewelanie”, a w czerwcu tego samego roku zostaje wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu Podbeskidzie. Funkcję tę pełni do marca 1992, a potem – do końca 1993 – jest wiceprzewodniczącym ZR. W l. 1994-2002 radny Rady Miejskiej Bielska-Białej – przez pierwsze 4 lata przewodniczący prawicowego Klubu Radnych Bielskiej Koalicji Samorządowej (potem AWS), a w następnej kadencji członek Zarządu Miasta. Od 2002 roku przebywał na emeryturze.

(Źródło: encysol.pl)