KADRA Strażnikiem Praw Pracowniczych! Czy aby na pewno?

2014-01-23

A- A A+

W dniu 10 grudnia 2013 roku, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA, zwróciła się z pismem do kierowników Działów o informację dotyczącą ilości pracowników w oddziałach którzy po skończeniu kursów i nabycia nowych uprawnień nie zostali przeszeregowani zgodnie z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy a pracują na stanowiskach na których te uprawnienia są wymagane!

Dziwi nas fakt że osoby które reprezentują i nazywają siebie „STRAZNIKAMI PRAW PRACOWNICZYCH” do dnia dzisiejszego nie udzieliły nam odpowiedzi w powyższym temacie, dając tym samym wyraźny sygnał jak obojętne są im problemy pracowników firmy.

W związku z powyższym zwracamy się do WSZYSTKICH Pracowników PG SILESIA (bez względu na przynależność związkową) których taka sytuacja dotyczy o zgłaszanie się osobiście do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA.

Informacje te pomogą nam w podjęciu kolejnych kroków.

Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże
Dariusz Dudek