KOD łamie prawo

2016-03-04

A- A A+


e4a8671244a63cfd7251b13af8a47296_XL
Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji bezprawnie wykorzystał flagę „Solidarności” podczas manifestacji „My Naród” i podczas konferencji po spotkaniu z Lechem Wałęsą. – To znak naszego Związku i podlega ochronie prawnej – napisali w liście do KOD-u związkowcy, wzywając Stowarzyszenie do przestrzegania prawa.

– Znak Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” jest własnością naszego Związku i podlega ochronie prawnej. Jego potwierdzeniem jest nie tylko prawna ochrona zarejestrowana w Polsce, ale również międzynarodowa rejestracja własności intelektualnej w Urzędzie do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante – czytamy w liście.

Przedstawiciele „Solidarności” zarzucają Stowarzyszeniu dwukrotnie bezprawne wykorzystanie flagi „Solidarności” podczas swoich akcji.

– To niedopuszczalne, że Stowarzyszenie walczące o demokrację, zarzucające obecnej władzy łamanie prawa, samo łamie prawo! – napisali. Na zakończenie wezwali do niewykorzystywania znaków „Solidarności” do swoich akcji, grożąc uruchomieniem środków prawnych dla ochrony praw Związku.

Zgody na wykorzystanie znaku „Solidarność” udziela wyłącznie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę fizyczną lub prawną.

Poniżej cały list i certyfikat ochrony znaku.

Pismo do KOD
Certyfikat ochrony znaku