Marcin Sutkowski o najnowszej transakcji Bumechu

2020-12-17

A- A A+

W środę wieczorem koncern EPH poinformował, że zawarł umowę sprzedaży PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Nowym właścicielem zakładu, po akceptacji transakcji przez stosowne urzędy, zostanie firma Bumech, która zakupiła również czechowicką firmę Mining Services and Engineering. – Kopalnia Silesia jest dobra technicznie. Nie będziemy na pewno myśleli o zmniejszeniu zatrudnienia, bowiem trzeba też realizować roboty przygotowawcze – mówi portalowi WNP.PL Marcin Sutkowski, dyrektor generalny Bumechu.

Bumech to firma, której siedziba znajduje się w Katowicach.
Spółka zajmuje się drążeniem wyrobisk podziemnych, serwisem i remontem maszyn górniczych.
Zajmuje się także produkcją urządzeń i maszyn górniczych oraz wyrobów z gumy.

– Patrzę przez okno i widzę, że wiatr nie wieje i słońce nie świeci, a prąd przecież jest – zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Sutkowski, dyrektor generalny Bumechu. – Kopalnia Silesia jest dobra technicznie. Nie będziemy na pewno myśleli o zmniejszeniu zatrudnienia, bowiem trzeba też będzie realizować roboty przygotowawcze. W tym zakresie mamy do rozpatrzenia kilka wariantów. Kopalnia Silesia to jedynie około 2 proc. rynku węgla energetycznego w Polsce, zatem miejsce na rynku dla takiego producenta węgla się znajdzie – dodaje Sutkowski.

Wskazuje przy tym, że przedstawiciele Bumechu będą chcieli się spotkać z pracownikami kopalni Silesia.

– Będziemy się chcieli spotkać z załogą i się przedstawić. Nie jesteśmy grabarzami – zaznacza Marcin Sutkowski.

– EPH (Energetický a průmyslový holding, as) zawarła 16 grudnia 2020 roku umowę sprzedaży posiadanych udziałów w PG Silesia (Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o.) stanowiących 38,946 proc. akcji PG Silesia na rzecz Bumech SA. Jednocześnie Braindour Development Limited sprzedaje swoje udziały w PG Silesia do tego samego kupującego, a więc Bumech, po rozliczeniu transakcji przez urząd antymonopolowy i rozliczeniu będzie posiadał 99,975 proc. akcji PG Silesia – poinformowała spółka EPH w środowym komunikacie.

W raporcie giełdowym spółki Bumech, wskazano, że decyzja o jej przystąpieniu, w charakterze potencjalnego kupującego, do procesu zakupu udziałów w spółce PG Silesia zapadła 8 września. Wiążącą ofertę zakupu łącznie 99,975 proc. udziałów w kapitale zakładowym kopalni, Bumech SA złożył 18 listopada. Za 99,975 proc. udziałów w PG Silesia katowicka spółka zapłaci 9,86 miliona złotych.
Umocnić pozycję rynkową
PG Silesia zajmuje się wydobywaniem węgla kamiennego ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego Silesia, objętego obszarem górniczym Czechowice II, a jej koncesja obowiązuje do 31 sierpnia 2044 roku.

Ponadto Bumech zakupi 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym firmy Mining Services and Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. MSE to podmiot współpracujący z PGS, którego głównym przedmiotem działalności jest gospodarka wodna i produkcja energii cieplnej na potrzeby kopalni.

– Grupa Kapitałowa Bumech od wielu lat działa w branży wydobywczej. Jej kadra managerska posiada duże doświadczenie w zarządzaniu kopalniami węgla kamiennego na różnych szczeblach. Grupa realizuje kontrakty górnicze na terenie Polski i za granicą – jej spółka celowa w Czarnogórze samodzielnie prowadzi kopalnię zajmującą się wydobyciem boksytu. Zakup PGS i MSE wydaje się zatem biznesowo uzasadnioną szansą na rozwój Grupy i umocnienie jej pozycji rynkowej – poinformował Bumech w środowym komunikacie giełdowym.