Młodzi w Szczecinie

2013-03-05

A- A A+

W lutym bieżącego roku młodzi działacze związku zawodowego NSZZ Solidarność przy PG Silesia udali się do Szczecina na spotkanie Forum Młodych w siedzibie ENEA. Na spotkaniu tym zostały podjęte rozmowy na temat problemów działaczy związkowych jak i uzwiązkowienia w Polsce i krajów UE.

Związki zawodowe w Polsce stoją przed wielkimi wyzwaniami: muszą łagodzić następstwa globalizacji i liberalizacji rynków dla warunków pracy. Obecnie związki zawodowe domagają się przede wszystkim podniesienia płacy minimalnej, ograniczenia cywilnoprawnych stosunków zatrudnienia oraz nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Do średnio terminowych wyzwań należy organizacja związków zawodowych sektorze usług i dużych przedsiębiorstwach prywatnych;, rekrutacja nowych członków, ale również odmłodzenie struktury organizacyjnej i jej działaczy.

Na spotkaniu poruszano także kwestię bezrobocia. Dochodzą także do tego specyficzne wyzwania: nadal nie ustalono i nie wdrożono skutecznych mechanizmów przeciwko brakowi i opóźnieniu wypłaty wynagrodzeń. Również bhp na szczeblu zakładów pracy zasługuję na szczególną uwagę. Wiele wypadków przy pracy nie jest w ogóle zgłaszanych przez przedsiębiorstwa; ponadto pracownicy przemilczają wypadki przy pracy ze strachu przed utratą miejsca pracy, a pracodawcy nagradzają taką postawę premiami za brak wypadków.