NEWSilesia październik 2013

2013-10-30

A- A A+

W kolejnym wydaniu NEWSilesia przedstawię aktualne informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Rozpocznę od przedstawienia statystyki wypadków za trzy kwartały bieżącego roku. W okresie tym odnotowaliśmy 11 wypadków przy pracy. W analogicznym okresie roku ubiegłego takich zdarzeń było 12. Jest więc w tej kwestii minimalna poprawa. Dodać również należy że wszystkie wypadki były wypadkami lekkimi. Pamiętamy również że na początku roku miał miejsce wypadek zbiorowy, gdzie poszkodowanych zostało sześć osób. Biorąc więc pod uwagę liczbę poszkodowanych, rok ubiegły jest zbliżony do bieżącego. Natomiast samych zdarzeń wypadkowych w trzech kwartałach roku 2012 było 12, w roku 2013 takich zdarzeń było 6. Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy to niedostateczna wytrzymałość czynnika materialnego-6, potknięcie się, poślizgnięcie i upadek-2, zetknięcie się z ruchomymi elementami maszyn i urządzeń-1, pochwycenie-1, najechanie lub dociśnięcie środkiem transportowym-1. Chciałbym przedstawić jeszcze jedną statystykę, zestawienie wypadków według stażu pracy. Pracownicy o stażu do trzech lat- 9 wypadków, od trzech do dziesięciu-0, od dziesięciu do dwudziestu-0, ponad dwadzieścia lat stażu-2 wypadki. Z tego zestawiania wynika że najwięcej wypadków zdarza się pracownikom mało doświadczonym, a następnie pracownikom o bardzo dużym stażu i doświadczeniu.

Powoli zbliża się okres „Barbórki”, z analiz wynika że właśnie w tym okresie odnotowuje się zwiększoną liczbę wypadków. Dlatego też apeluję o rozwagę i zachowanie wszystkich standardów bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót, zarówno na dole, jak i na powierzchni kopalni.
W dalszej części tekstu przejdę do bieżących wydarzeń w PG SILESIA. Tematem który wzbudził w ostatnim czasie duże zainteresowanie, jest trwający właśnie konkurs BHP. Odbywa się on pod hasłem „PRACUJĘ BEZPIECZNIE 2013”. Jego zadaniem jest poszerzenie wiadomości z zakresu BHP oraz promowanie bezpiecznego wykonywania prac. Współzawodnictwo przebiega w trzech etapach: eliminacje, półfinał i finał. Aktualnie jesteśmy po eliminacjach i chcę podkreślić że poziom wiedzy zaprezentowany na tym etapie przez uczestników, jest naprawdę wysoki. Do półfinału zakwalifikowało się 30 pracowników którzy zdobyli w eliminacjach najwięcej punktów. Półfinał odbędzie się 20 listopada i wyłoni dziesięciu najlepszych, którzy zmierzą się w finale. Dla zwycięzców oraz finalistów przewidziano wysokie nagrody pieniężne.

Początkiem października zostały oddane do użytku pracowników nowe automaty do dystrybucji napojów. Zostały również zakupione dla całej załogi bidony. Cześć osób która nie pobrała jeszcze bidonów, powinna to zrobić w najbliższym czasie. Od 15 listopada nie będzie już można zwozić na dół napojów w opakowaniach innych, niż te w które wyposażyła nas kopalnia. Dotyczy to również firm świadczących usługi dla PG Silesia. Firmy te również muszą wyposażyć swoich pracowników w bidony posiadające dopuszczenia do stosowania na dole kopalni.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę w kwestii bezpieczeństwa odgrywają szkolenia. W dniach 18 i 25 października odbyły się szkolenia dla osób dozoru niższego. Ich tematem było między innymi: prowadzenie robót w warunkach zagrożenia metanowego, prawo górniczo-geologiczne, wentylacja, miernictwo, geologia, kultura techniczna oraz analiza bezpieczeństwa w PG SILESIA i w całym górnictwie. Każde szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiadomości uczestników z omawianych tematów. Następne takie szkolenie odbędzie się 8 listopada. W ten sposób wszystkie osoby dozoru niższego zostaną przeszkolone w powyższym zakresie.

Inną formą promowania bezpiecznej pracy jest pokazywanie potencjalnych zagrożeń. 27 września grupa naszych pracowników w liczbie 37, uczestniczyła w pokazie wybuchu pyłu węglowego na Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Zaprezentowano tam również sposób gaszenia palącego się metanu. Jest to już kolejna grupa która na własne oczy mogła zobaczyć skutki największego niebezpieczeństwa jakim w górnictwie jest wybuch pyłu węglowego.