Ocenili skutki eksploatacji prowadzonej przez PG Silesia

2017-11-07

A- A A+

Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Pszczynie przedstawiono sprawozdanie kierownika ruchu Zakładu Górniczego PG Silesia z przebiegu eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie II i III kwartału 2017 r. oraz eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2017 r. i I kwartale 2018 r.

26 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego powołanego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach na powierzchnię terenu w granicach gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice.

W obradach zespołu, któremu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzy Kolasa, uczestniczyli: wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha, prezes  Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Michal Heřman oraz przedstawiciele władz gmin objętych zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej.

W spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele gminy Goczałkowice-Zdrój.

Podczas posiedzenia zostało przedstawione sprawozdanie kierownika Ruchu Zakładu Górniczego PG Silesia z przebiegu eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie II i III kwartału 2017 r. oraz eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2017 r. i I kwartale 2018 r.

PG Silesia przedstawiło informacje na temat skutków eksploatacji górniczej, jakie wystąpiły na powierzchni terenu wraz z omówieniem stosowanej w związku z tym profilaktyki górniczej i budowlanej dla minimalizacji odczuwalności wpływów przez mieszkańców.

Ponadto kopalnia przedstawiła szczegółowy raport z usuwania szkód spowodowanych działalnością górniczą, wskazała działania jakie prowadzi dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego terenów objętych wpływami, jak również dla bezpieczeństwa bogactwa naturalnego gminy Goczałkowice-Zdrój – a tym jest złoże borowiny.

Kolejne spotkanie Zespołu Porozumiewawczego odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.