PG Silesia: rozmowy o wariancie hybrydowym drogi S1

2013-09-17

A- A A+
PG Silesia


Dariusz Dudek z Silesii Walczącej oraz Ewa Tomala-Borucka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poruszali kwestie planowanej inwestycji od strony społecznej.

Z inicjatywy wicewojewody śląskiego Piotra Spyry w pierwszej połowie września odbyło się spotkanie dotyczące wariantu H drogi S1. Zaproszeni, m.in Dariusz Dudek z Silesii Walczącej oraz Ewa Tomala-Borucka z GDDKiA, poruszali kwestie planowanej inwestycji od strony społecznej.

Dariusz Dudek już wcześniej spotkał się z wicewojewodą śląskim w celu omówienia zagrożeń, jakie dla PG Silesia może nieść wariant A drogi S1.

Wicewojewoda Piotr Spyra złożył wówczas deklarację wsparcia działań Silesii Walczącej w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania oraz w rozmowach z GDDKiA, czego efektem jest wrześniowe spotkanie z inwestorem.

– Ze strony PG Silesia wyszła propozycja idei wariantu alternatywnego drogi S1 – mówi Dariusz Dudek, przewodniczący Komitetu Społecznego Silesia Walcząca. – W naszej ocenie łączy ona interesy przedsiębiorstw górniczych, społeczne czy środowiskowe. Ale zdajemy sobie sprawę, że ostateczny wybór, jak ma przebiegać ta droga jest niezwykle trudny. Dlatego konieczne są dalsze merytoryczne rozmowy z udziałem wszystkich zainteresowanych. Cieszy nas, że GDDKiA jest otwarta na ten proces.

W trakcie spotkania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ideę wariantu hybrydowego oprócz dyrektor Ewy Tomali-Boruckiej oraz Silesii Walczącej omawiali również przedstawiciele stowarzyszenia Meritum. Opracowanie idei wariantu hybrydowego zostało oficjalnie przesłane do zainteresowanych gmin, wojewody śląskiego czy dyrekcji kopalni Brzeszcze. Wszystkie strony pozytywnie podchodzą do nowej koncepcji przebiegu drogi S1.