Podbeskidzie solidarne z górnikami

2015-01-12

A- A A+

NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie z wielkim niepokojem i dezaprobatą przyjął decyzję rządu RP o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, polegającej na likwidacji czterech kopalń należących do Kompanii Węglowej SA oraz włączenia pozostałych do nowej spółki, powołanej przez Węglokoks.

Takie działania spowodują likwidację około pięciu tysięcy miejsc pracy w górnictwie, a także dalszych kilkunastu tysięcy w podmiotach kooperujących z kopalniami. Taki sposób restrukturyzowania górnictwa w oczywisty sposób zagrozi bezpieczeństwu Protestujemy przeciwko formie podjęcia tych decyzji oraz sposobie powiadomienia o nich opinii publicznej i partnerów społecznych, w tym związków zawodowych. Premier Ewa Kopacz 7 stycznia 2015 roku poprzez media poinformowała, że w trybie pilnym skieruje do Sejmu ustawę o restrukturyzacji górnictwa. Taka pospieszna forma stanowienia prawa, bez jakichkolwiek konsultacji ze związkami zawodowymi, stanowi kolejny przykład pogwałcenia zasad dialogu społecznego i rażąco narusza podstawy funkcjonowania państwa Podbeskidzka „Solidarność” udziela pełnego poparcia postulatom i decyzjom Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Górniczych Central Związkowych. Żądamy wycofania się rządu z decyzji o likwidacji kopalń i podjęcia dialogu w celu znalezienia dróg rzeczywistej naprawy sytuacji w polskim górnictwie. W przeciwnym razie związki zawodowe wykorzystają wszelkie środki w celu obrony energetycznemu naszego kraju. obywatelskiego. miejsc pracy i ratowania polskich kopalń.

Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”