Radni powiatowi o drodze S1

2013-05-31

A- A A+

28 maja na 39. sesji radni Rady Powiatu Bielskiego podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej.

 

Poniżej publikujemy stanowisko radnych w tej sprawie:

Rada Powiatu w Bielsku – Białej mając na uwadze poprawę dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa użytkowników dróg, uważa za konieczną budowę drogi ekspresowej S1, w związku z czym oczekuje podjęcia decyzji w tej sprawie ze strony właściwych organów Państwa.

Rada Powiatu w Bielsku – Białej wnosi jednak o dostosowanie proponowanego przebiegu drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłem „Kosztowy II” w Mysłowicach a węzłem „Suchy Potok” w Bielsku – Białej do perspektyw eksploatacyjnych Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach, zatrudniającego na chwilę obecną około 1600 osób z naszego regionu.

Przedstawiony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wariant A drogi S1 może istotnie ograniczyć dostęp do dużej części zasobów węgla, które mogłoby wydobywać PG „Silesia” w najbliższych latach.

W przygotowanie eksploatacji nowych złóż PG „Silesia” zainwestowało kilkaset milionów złotych.

Ograniczenie możliwości wydobywczych kopalni może poważnie wpłynąć na rentowność tego przedsiębiorstwa, doprowadzić do jego upadłości i pozbawić pracy zatrudnionych tam górników. Niewątpliwie wpłynie to również na kondycję wielu firm współpracujących z górnictwem.

Negatywne konsekwencje społeczne i ekonomiczne dla Powiatu Bielskiego, w tym przede wszystkim gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina będą łatwe do przewidzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Powiatu w Bielsku-Białej wnosi
o uwzględnienie zagrożeń podnoszonych przez środowisko górnicze oraz samorządy Powiatu Bielskiego przy podejmowaniu decyzji co do ostatecznego przebiegu drogi S1.

aka / czecho.pl, źródło: Powiat