Stanowisko zespołu trójstronnego

2013-06-05

A- A A+

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2013 r. w Warszawie wyraża negatywne stanowisko wobec planów budowy drogi S-1 na obszarach złóż węgla kamiennego objętych koncesjami na wydobycie tego surowca przez kopalnie „Brzeszcze” i „Silesia”.

stanowisko komisji-trojstronnej