Szkolenie społecznych inspektorów pracy

2018-11-14

A- A A+

W piątek, 9 listopada, w Ośrodku „Zagroń” w Szczyrku odbyło się uroczyste podsumowanie pięciodniowego kursu, jaki podbeskidzka „Solidarność” zorganizowała dla społecznych inspektorów pracy oraz reprezentantów „S” w zakładowych komisjach BHP.

W szkoleniu wzięło udział 67 osób – z ponad dwudziestu zakładowych organizacji związkowych z całego Podbeskidzia, a  także m.in. z Katowic, Kłodzka i Elbląga. – Kursy  takie organizujemy nieprzerwanie od 2004 roku, minimum jeden raz w roku. Wciąż rośnie liczba uczestników, co najlepiej świadczy o poziomie i popularności naszych szkoleń – mówi główny organizator tych kursów Piotr Górny, członek Zarządu Regionu Podbeskidzie, regionalny koordynator ds. bhp, a jednocześnie specjalista ds. bhp w spółce Bulten Polska. Wraz z nim zajęcia prowadzili zastępca okręgowego inspektora pracy w Katowicach nadinspektor Janusz Grygierczyk, nadinspektor Andrzej Prus z bielskiego biura PIP, dr Wiesława Horst Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, młodszy kapitan pożarnictwa Janusz Krzak z bielskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownik med. Przemysław Guzioł z katowickiego Pogotowia Ratunkowego.

Na zakończenie kursu wszyscy jego uczestnicy, po zdaniu egzaminu, otrzymało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. W tym końcowym spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Stanisław Sołtysik.