Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PG SIlesia

2014-07-07

A- A A+

plakat piłkarski

I. Miejsce i Termin

Boisko LKS „Przełom” Kaniów w Kaniowie, ul. Batalionów Chłopskich 23
15.08. 2014 r. / sobota /

II. Organizatorzy:

NSZZ Solidarność przy PG SILESIA
ZZ KADRA przy PG SILESIA
pod patronatem Zarządu PG SILESIA

III. Cele turnieju:

– Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich
– Promocja i popularyzacja piłki nożnej
– Integracja Pracowników i ich rodzin
– Wyłonienie najlepszego zespołu
– Propagowanie zdrowego stylu życia
– Propagowanie pomocy charytatywnej

IV. Warunki uczestnictwa:

Turniej przeznaczony jest dla członków NSZZ Solidarność, ZZ KADRA i niezrzeszonych w żadnej organizacji związkowej. Dopuszcza się do udziału drużyny zgłoszone przez Firmy pracujące w PG SILESIA.

V. Zgłoszenia do turnieju:

 

  1. Wpisowe wynosi 10 zł od zawodnika zgłoszonego przez drużynę i należy je wpłacić do 5 sierpnia 2014 r.
    Tryb i sposób zapłaty organizator przekaże każdej zgłaszającej się drużynie. Drużyna, która nie wpłaci wpisowego w wyznaczonym terminie nie przystąpi do Turnieju.
  2. W turnieju uczestniczą drużyny, które do 5 sierpnia (ostateczny dzień zgłoszenia) zgłoszą drużynę na odpowiednim, poprawnie wypełnionym formularzu:

a) formularz dostępny jest na stronie internetowej NSZZ Solidarność oraz ZZ KADRA lub w biurach ww. organizacji związkowych.
b) formularz po podpisaniu przez kierownika drużyny i zawodników (maksymalnie można zgłosić 10 zawodników) należy dostarczyć do 5 sierpnia organizatorowi,
c) po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
– Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w piłkę nożną.
– Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.
– Drużyna będzie dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych.
– Drużyna, która nie dostarczy dokumentów nie zostanie dopuszczona do Turnieju.

VI. System rozgrywek

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów i podany kapitanom/kierownikom drużyn po zamknięciu listy zgłoszeń.

VII. Przepisy i skład drużyny

Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną.
1. Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach (bramkarz i pięciu zawodników w polu ).
2. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.
3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje.
4. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym do gry w piłkę nożną, zakaz gry w butach piłkarskich z metalowymi korkami.
5. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować się na ławce rezerwowych.
6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:
a) liczba zdobytych punktów,
b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,
c) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,
d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.
e) losowanie
8. Kary dyscyplinarne:
a) żółta kartka – kara 2 minuty, zawodnik, który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje kartkę czerwoną
b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik
otrzymujący czerwoną kartkę pauzuje w kolejnym meczu.
c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z Turnieju
9. W czasie trwania Turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.
10. Gdy drużyna wycofa się z Turnieju wyniki -punkty-bramki z jej udziałem są anulowane.
11. Drużyna, która nie stawi się na mecz(10 min po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 3:0,
12. Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 4 graczy (3 w polu +bramkarz)
14. W przypadku wybicia piłki poza teren boiska, drużyna jest zobowiązana do jej przyniesienia.
15. Czas trwania meczu: 2 x 20 min – w zależności od ilości zgłoszeń czas trwania może ulec
zmianie (5 min przerwa między połowami)
16. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów.
17. Rzut z autu wykonuję się tylko i wyłącznie zza głowy trzymając piłkę obiema rękami i stojąc obiema nogami na linii. Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola.
18. Gra wślizgami jest całkowicie zabroniona.
19. Kapitan jest jedyną osobą, która może prowadzić dyskusję z sędzią.
20. Przeklinanie jest karane żółtą kartką i karą 2 min.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z Turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.
4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych punktach i podpunktach regulaminu – odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.
6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.
7. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz
w trakcie trwania turnieju.
9. Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.

IX. Nagrody

Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrodę pieniężną, którą przeznaczą na cel charytatywny wybranej organizacji z listy wskazanej przez Organizatora.

Organizator przewiduje w razie niepogody możliwość rozegrania Turnieju w hali sportowej, wówczas obowiązuje obuwie sportowe z jasną podeszwą przeznaczone do gry na hali.

Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu obowiązującego na obiekcie LKS „Przełom” Kaniów.

Propozycja do rozważenia:

Istnieje możliwość zorganizowania dla dzieci, jak również osób towarzyszących zawodnikom w czasie trwania Turnieju szeregu konkursów i zabaw rekreacyjnych na boisku rezerwowym lub terenach rekreacyjnych w pobliżu boiska.
Konkursy i zabawy mogliby poprowadzić wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z sercem na dłoni” z Kaniowa, aby w ten sposób zdobyć środki finansowe na pomoc swoim podopiecznym (jedna z drużyn mogłaby właśnie Stowarzyszeniu przeznaczyć swoją nagrodę).
Stowarzyszenie przygotowane jest na przeprowadzenie następujących konkurencji:

Wyścigi w workach
Strzelanie z łuków
Strzelanie z wiatrówki
Strzelanie z pistoletu pneumatycznego
Strzelanie z dmuchawek do tarczy
Bieg na nartach dwuosobowych
Wyścigi na szczudłach
Bieg slalomem między pachołkami z jednoczesnym toczeniem piłki za pomocą kijków z uni-hokeja.

Tutaj nagrody mogą być symboliczne, np. długopisy reklamowe, czapeczki, itp. itd., lizaki, słodycze…