Walne zebranie delegatów NSZZ „Solidarność” przy PG SIELSIA w dniu 12.02.2014

2014-02-16

A- A A+

12 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA, które, w wyniku głosowania wyłoniło władzę związku oraz delegatów na okres kadencji 2014-2018.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 9.00 uroczystym wniesieniem pocztu sztandarowego. Kolejno w wyniku głosowania wybrano Przewodniczącego Zakładowego Zebrania Delegatów, którym jednogłośnie został powołany Kazimierz Grajcarek.

Sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej wygłosił Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Dariusz Dudek, który w swoim przemówieniu podsumował kadencję 2010-2014. Zebranie Delegatów zaszczycili również swoją obecnością liczni goście, Marcin Tyrna – Przewodniczący Zarządy Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Jarosław Biegun Zastępca Przewodniczącego ZR Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Stanisław Kłysz Zastępca Przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego, Arkadiusz Kawecki Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych PG SILESIA. Nadzór nad wyborami sprawował członek Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Jan Polak.
Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przesłał na piśmie podziękowania dla kolegów i koleżanek za pracę związkową oraz udział w manifestacjach organizowanych przez związek.

Wyniki głosowań przedstawiają się następująco:
1. Przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA na kadencje 2014-2018 ponownie został wybrany Dariusz Dudek.

2. Do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA na kadencję 2014-2018 zostali wybrani:
– Dudek Dariusz przewodniczący KZ
– Babij Grzegorz z-ca przewodniczącego KZ
– Pyka Zdzisław z-ca przewodniczącego KZ
– Kozik Mateusz sekretarz KZ
– Kwaśny Krzysztof członek KZ
– Furczyk Halina członek KZ
– Furczyk Paweł członek KZ
– Byrdy Adam członek KZ
– Balcarek Ireneusz członek KZ
– Gąsior Dariusz członek KZ
– Łukasz Janusz członek KZ
– Karpiński Sebastian członek KZ
– Kluka Damian członek KZ
– Kudzia Przemysław członek KZ
– Matras Grzegorz członek KZ
– Nowak Dariusz członek KZ
– Pustelnik Rafał członek KZ
– Pyjas Michał członek KZ
– Staszczyk Stanisław członek KZ
– Teliga Krzysztof członek KZ

3. Do Komisji Rewizyjnej NSZZ ”Solidarność” przy PG SILESIA na kadencję 2014-2018 zostali wybrani:
– Wróbel Ewa
– Okruta Stanisław
– Donocik Stanisława
– Guz Zdzisław
– Szypuła Piotr
4. Na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:
– Dudek Dariusz
– Grajcarek Kazimierz
– Babij Grzegorz
– Pyka Zdzisław
– Kwaśny Krzysztof

5. Na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego zostali wybrani:
– Dudek Dariusz
– Grajcarek Kazimierz

6. Skład Prezydium Komisji Zakładowej:
– Dudek Dariusz
– Babij Grzegorz
– Pyka Zdzisław
– Kozik Mateusz
– Nowak Dariusz

Wszystkim wybranym osobom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.