Wokół drogi S1: gminy za wariantem H

2013-09-13

A- A A+

Władze gmin Bestwina, Brzeszcze i Miedźna godzą się na wariant hybrydowy przebiegu drogi S1.owyższe gminy – po zapoznaniu się z opracowaniem idei wariantu hybrydowego przebiegu drogi ekspresowej S1 – deklarują otwartość na proponowane rozwiązanie.

Nowy wariant drogi godzi interesy przedsiębiorstw górniczych oraz lokalnej społeczności.

Wójt Gminy Bestwina wyraził pozytywną opinię dla wariantu hybrydowego przebiegu drogi krajowej S1 na odcinku od granic z gminą Bojszowy do węzła Stara Wieś w gminie Wilamowice, wskazując na ponadlokalność wywołanej alternatywy szeroko opisanej w opracowaniu.

Po zapoznaniu się z propozycją przebiegu drogi w S1 w wariancie H w części dotyczącej Gminy Brzeszcze, wstępnie akceptuję proponowany wariant – napisała w liście adresowanym do PG Silesia burmistrz gminy Brzeszcze Teresa Jankowska.

Z kolei Bogdan Taranowski, wójt gminy Miedźna, wyraził wstępną aprobatę dla nowego przebiegu drogi S1. Zaznaczył jednak, że zakładając budowę drogi w wariancie H niezwykle istotne jest zaprojektowanie na terenie gminy Miedźna bezkolizyjnego węzła pozwalającego mieszkańcom gminy na szybkie włączenie się do projektowanej drogi S1.

Przebieg wariantu hybrydowego będącego kompilacją wariantu C i A, jest zbliżony do proponowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2008 roku wariantu VII.

Omijając cenne złoża kopalń oraz spełniając oczekiwania gmin związanych z przebiegiem drogi, wariant hybrydowy wydaje się być rozwiązaniem najbardziej kompromisowym, sprzyjającym zrównoważonemu rozwojowi regionalnemu terenów objętych planowaną inwestycją drogową.

Opracowanie idei wariantu H, złożone do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez zarząd PG Silesia w lipcu br. jest teraz analizowane przez inwestora.