Wyznaczony ślad drogi S1 dla wariantu H

2013-09-26

A- A A+

Wariant hybrydowy w najmniejszym stopniu ingeruje w kwestie eksploatacji górniczej, a także środowiskowe i społeczne.

Zarówno przedsiębiorstwa górnicze, strona społeczna, jak i sam inwestor wypowiadają się o wspólnie wypracowanym w ostatnich dniach śladzie dla drogi S1 w wariancie H – jako kompromisowym rozwiązaniu dla wskazanej inwestycji drogowej.

Żeby jednak wariant ten mógł być realizowany, konieczne jest dopełnienie procedur i wykonanie takich samych kroków, jakie podjęte były przy pozostałych czterech wariantach drogi S1.

Wariant H to niespełna siedmiokilometrowy odcinek łączący warianty A i C. Nowy wariant w najmniejszym stopniu ingeruje w kwestie eksploatacji górniczej, środowiskowe i społeczne, sprzyjając tym samym dalszemu, zrównoważonemu rozwojowi regionu.

Myślę, że sytuacja, w której przedsiębiorstwa, strona społeczna i inwestor wspólnie pracują nad kompromisowym rozwiązaniem to sytuacja modelowa – zaznacza Dariusz Dudek, przewodniczący Solidarności w kopalni Silesia, a zarazem szef Komitetu Społecznego Silesia Walcząca. – Tak powinno być przy każdej tego typu inwestycji, bo tylko wtedy inwestycje drogowe mają sens, są dla ludzi i ludziom mają służyć.

Zanim jednak wariant H będzie mógł być uwzględniony na obradach KOPI, muszą zostać przeprowadzone m.in. konsultacje społeczne, inwentaryzacja przyrodnicza oraz uzupełnienie o nowy wariant studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi S1.

Przed nami jeszcze długa droga – mówi Dariusz Dudek. – Jednak pokazaliśmy, że właśnie dzięki wspólnym, usilnym staraniom zainteresowanych i dzięki merytorycznym rozmowom, można doprowadzić do takiego rozwiązania, które jest korzystne dla wszystkich. Trzeba chcieć i wierzyć, że takie rzeczy są możliwe.

Idea wariantu hybrydowego została przedstawiona przez PG Silesia w lipcu br.
Od tego czasu przebieg nowego wariantu omawiany był na licznych spotkaniach inicjowanych zarówno ze strony kopalni z Czechowic, GDDKiA, jak i władz województwa śląskiego.

Efektem rozmów jest wspólnie wypracowany, oraz poparty przez zainteresowane strony, ostateczny ślad dla drogi S1, łączącej Mysłowice z Bielskiem-Białą.