12 za godzinę od nowego roku. To historyczny sukces Rady Dialogu Społecznego

2016-05-17

A- A A+

Planowany termin wejścia w życie stawki godzinowej 12 złotych to 1 stycznia 2017 r. – podała minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu pracy przypomniała, że stawka godzinowa miała wejść w życie na koniec pierwszego kwartału, potem przesunięto ten termin na wrzesień br. teraz przyjmuje się termin 1 stycznia roku przyszłego. Jest to związane z historycznym, cennym kompromisem, jaki w tej kwestii udało się uzyskać w Radzie Dialogu Społecznego.

Partnerzy społeczni: związki zawodowe i pracodawcy uzgodnili wówczas, że stawka godzinowa przy umowach zlecenia oraz świadczeniu usług wejdzie w życie od nowego roku. Będzie to 12 złotych za godzinę powiększone o procent związany z waloryzacją minimalnego wynagrodzenia na rok 2017. To zaś będzie jeszcze negocjowane w ramach Rady Dialogu Społecznego w maju. Jednocześnie partnerzy społeczni zgodzili się, że do podstawy minimalnego wynagrodzenia nie będzie wliczane wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, o może stanowić nawet 30 proc. płacy pracownika.

To porozumienie jest niewątpliwie szczególnym sukcesem Rady Dialogu Społecznego, a wypracowane zostało w zespole problemowym RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych kierowanym przez członka Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Henryka Nakoniecznego.

Anna Grabowska

 Materiał pochodzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl/