Komisja Zakładowa

A- A A+

Wybory na kaden­cję 2018–2022

24 listo­pada odbyły się kolejne wybory do władz naszego Związku. Delegaci wybrali zarówno Przewodniczącego jak i Komisję Zakładową, Rewizyjną oraz dele­ga­tów na zjazd Regionu „Podbeskidzie” oraz Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność ”

Dariusz Dudek

Dariusz Dudek– prze­wod­ni­czący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA

Grzegorz Babij

Grzegorz Babij– zastępca prze­wod­ni­czą­cego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA oraz czło­nek Prezydium

Zdzisław Pyka

Zdzisław Pyka– zastępca prze­wod­ni­czą­cego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy oraz czło­nek Prezydium

Mateusz Kozik

awatar
– czło­nek Prezydium

Krzysztof Kwaśny

awatar
– czło­nek Prezydium

 

 

 • Kazimierz Grajcarek
 • Adam Byrdy
 • Ireneusz Balcarek
 • Dariusz Gąsior
 • Łukasz Janusz
 • Damian Kluka
 • Przemysław Kudzia
 • Rafał Pustelnik
 • Sławomir Wawrzyczek
 • Michał Pyjas
 • Patryk Iwaniec
 • Stanisław Staszczyk
 • Łukasz Antonik
 • Tomasz Bogacki
 • Jacek Kumorek
 • Mateusz Stanoch
 • Daniel Rożeń

W skład Komisji rewi­zyj­nej weszli:

 • Paweł Furczyk – przewodniczący
 • Stanisława Donocik
 • Stanisław Okruta
 • Krzysztof Teliga
 • Tomasz Jarosiewicz