Miesięczne archiwum: lipiec 2012

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

2012-07-19

Nowy ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY dla pracowników PG SILESIA!

 

Po półtorej roku negocjacji w czwartek 19 lipca 2012 roku o godz. 12.00 został podpisany Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników PG SILESIA

Dzień wcześniej Układ ten został parafowany  przez poszczególne zespoły negocjacyjne. Z ramienia Zarządu PG SILESIA ZUZP podpisał Jiři Pastika  Prezes Zarządu, oraz Konrad Łabudek członek Zarządu. Stronę społeczną reprezentowali Dariusz
Dudek i Grzegorz Babij z ramienia KZ NSZZ „Solidarność”, oraz pozostali przedstawiciele związków zawodowych działających w PG SILESIA. Nowy ZUZP w ocenie stron jest zupełnie nowym dokumentem, który został stworzony przez negocjujące strony od samych podstaw. Nie był on wzorowany na żadnym innym Układzie funkcjonującym w branży górniczej. Dzięki temu powstał Układ, który jest na miarę XXI wieku, który jednocześnie zachowuje i szanuje przeszłość, teraźniejszość oraz niedaleką przyszłość. To Układ nowoczesny na miarę możliwości PG SILESIA oraz zaspokajający oczekiwania strony społecznej. Wierzymy że zapisy w nim zawarte dadzą pracownikom spółki poczucie poszanowania ich godności, pokażą możliwość jasnej i czytelnej drogi awansu zawodowego, a co za tym idzie godziwej płacy przy zachowaniu tradycji górniczej z jednoczesnym z dużym naciskiem na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Układ tego samego dnia został zawieziony do Państwowej Inspekcji Pracy, która zajmie się jego rejestracją. Przewidywane wejście nowego ZUZP wstępnie został ustalony na 1 września 2012roku. Tym samym wygasa „stary” ZUZP oraz Umowa Społeczna z grudnia 2010roku (oprócz zapisów dot gwarancji zatrudnienia).

Dziękuje wszystkim którzy pomagali nam na etapie negocjacji ZUZP. Szczególnie pragnę podziękowac Wioletcie Gawron z biura prawnego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnośc”, mec Krajewskiej oraz moim kolegą z zespołu negocjacyjnego: Kazimierzowi Grajcarkowi, Grzegorzowi Babij, Zdzisławowi Pyka oraz Dariuszowi Gąsior. Dziękuje wszystkim kolegom i koleżankom z naszego związku za cierpliwośc i wyrozumiałośc oraz za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni.

 

Resztę zdjęć można obejrzeć w  galerii.

 

 
Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże
Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Dariusz Dudek

 

Emerytury: Zobacz jak głosowali posłowie!

Uruchomiony z inicjatywy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność serwis internetowy poświęcony walce z rządowym pomysłem podniesienia wieku emerytalnego wzbogacił się o dodatkowy dział – informuje górnicza Solidarność.

Teraz każdy może błyskawicznie sprawdzić, jak głosowali posłowie – zarówno w sprawie referendum emerytalnego, jak i samej „reformy” podwyższającej wiek emerytalny do 67. roku życia, a ostatnio: przyjętej dwa tygodnie temu kontrowersyjnej ustawy utrudniającej organizację manifestacji – czytamy w związkowym komunikacie.

Powstanie serwisu gdzie publikowane będą imienne wyniki sejmowych głosowań w najważniejszych sprawach społecznych, zapowiedział kilka miesięcy temu przewodniczący Komisji Krajowej „S” Piotr Duda.

– Żaden poseł działający na szkodę pracowników nie będzie anonimowy. Będziemy piętnować ich działania w sprawach społecznych, aby wyborcy wiedzieli jak się zachować przy kolejnych wyborach – zaznaczał wówczas lider Związku.

Najświeższa informacja dotyczy decyzji posłów w sprawie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach publicznych, która – zdaniem związkowców z „S” – „poważnie ogranicza jedno z podstawowych praw obywatelskich w demokratycznym państwie, jakim jest możliwość swobodnego manifestowania swoich poglądów”.

– Przyjęte dwa tygodnie temu rozwiązania dają samorządom prawo do wydania nakazu przeniesienia demonstracji w inne miejsce lub jej organizacji w innym czasie, jeżeli wcześniej ktoś zgłosił zgromadzenie w tym samym miejscu lub o tej samej porze. Każda manifestacja będzie musiała mieć swojego przewodniczącego, na którego spadnie odpowiedzialność finansowa za ewentualne szkody powstałe z winy demonstrantów – wyjaśnia Solidarność w komunikacie.

Nowelizacji ustawy od początku przeciwna jest cała opozycja parlamentarna – Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Solidarna Polska.

Specjalne stanowisko w tej sprawie wydał NSZZ Solidarność.

– Wprowadzone zmiany nadają urzędnikom uprawnienia do decydowania o podstawowych swobodach obywateli. Przepisy te zostały zmienione w taki sposób, aby praktycznie uniemożliwić zorganizowanie legalnej manifestacji – czytamy w dokumencie przyjętym przez Komisję Krajową.

Zobacz jak głosowali posłowie: http://www.stop67.pl/index.php/poslowie

Materiał pochodzi ze strony KK NSZZ „Solidarność”

Turniej Piłki Nożnej

2012-07-10

ZAPISY ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SIEDZIBIE ZWIĄZKU DO DNIA 3.08.2012
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG Silesia informuje, że w dniu 12.08.2012 organizuje między-oddziałowy Turniej Piłki Nożnej o PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

ZAPRASZAMY!!!

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • DRUŻYNA MIN 7 OS
  • CZŁONKOSTWO W NSZZ ,,SOLIDARNOSC”
  • DOBRY HUMOR
  • CHĘĆ SPORTOWEJ RYWALIZACJI

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
NSZZ SOLIDARNOŚĆ