Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

Karczma Piwna 2014

2014-12-11

karczma-piwna-409
Włodarz spo­tka­nia gwar­ków ze sta­rej i nowej strze­chy, prze­wod­ni­czący KZ NSZZ „Solidarność” Dariusz Dudek roz­po­czął XV Karczmę Piwną słowami:

Jako że potom­kami sta­rych Gwarków się mie­nimy,
Tako i tra­dy­cje naszych pra­oj­ców pod­trzy­mać nam trzeba.
A w kro­ni­kach napi­sano, że gwar­ko­wie Silesiańscy po
Znojnym tru­dzie, raz do czasu, przy piwie przed­nim
a kra­to­fi­lach uciesz­nych i pie­śni spo­sob­nej czas spę­dzić lubili…

Czytaj całość ›