Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

KE dała zgodę EPH na kupno aktywów Vattenfalla w Niemczech

2016-09-25

Fot. SPBer/wikimedia, licencja Creattive Commons

Komisja Europejska zatwier­dziła naby­cie nie­miec­kich akty­wów Vattenfalla przez kon­sor­cjum skła­da­jące się z cze­skiej grupy Energetický a průmy­slový hol­ding (EPH) oraz jej finan­so­wego part­nera PPF Investments Ltd. Czytaj całość ›