Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

Chłopaki, weźmy i uratujmy tę kopalnię. Górnicy bez „czternastki”

2014-07-22

Kilka lat temu Kompania Węglowa ska­zała ich kopal­nię na likwi­da­cję. Górnicy z Silesii posta­no­wili, że sami ura­tują swój zakład. Zrobili zrzutkę na kapi­tał zakła­dowy i zaczęli szu­kać inwe­stora.
– Spółka chciała udo­wod­nić, że nie opłaca się u nas fedro­wać. Dawali nam złom, a nie sprzęt. Kiedyś przy­słali kom­bajn, na któ­rym wyro­sła brzózka. Złożyłem zawia­do­mie­nie do pro­ku­ra­tury, że maszyna zagraża bez­pie­czeń­stwu ludzi — mówi Dariusz Dudek, który zaczy­nał jako gór­nik przo­dowy, a dziś jest sze­fem „Solidarności” w Silesii. Czytaj całość ›