Miesięczne archiwum: Kwiecień 2019

Wybory przewodniczącego NSZZ Solidarność przy PG SILESIA

2019-04-03

22 luty 2019

W dniu 25 stycznia br. Dariusz Dudek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego NSZZ Solidarność przy PG SILESIA. Jak napisał w piśmie skierowanym do Komisji Zakładowej, było to podyktowane uzyskaniem uprawnień emerytalnych i chęcią przejścia na zasłużoną emeryturę. Komisja Zakładowa na swoim posiedzeniu, w tym dniu, przyjęła do wiadomości powyższą decyzję. Następnie zgodnie z obowiązującym Statutem Związku podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 22 luty Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, na którym to należy wybrać nowego Przewodniczącego oraz przeprowadzić wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej w związku z wakatem dwóch miejsc.

Czytaj całość ›