Miesięczne archiwum: grudzień 2012

Forum młodych NSZZ „Solidarność”

2012-12-30

W dniu 27 listopada bieżącego roku delegacja młodych działaczy z NSZZ Solidarność działających przy PG Silesia udała się do Warszawy na spotkanie Forum Młodych Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. W godzinach dopołudniowych odbyło się spotkanie w Siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z Kazimierzem Grajcarkiem Przewodniczącym SGiE NSZZ Solidarność z młodymi działaczami z całego kraju.
Czytaj całość ›

Czeskie porządki

2012-12-20

W kopalni Silesia dokładnie wiedzą, czego chcą. Konsekwencja i pragmatyzm inwestora dają pierwsze efekty. Wkrótce weryfikacja – polski węgiel w czeskich rękach ma dać pierwsze zyski.
W maju ruszyło wydobycie w Silesii, kopalni, której mogło już nie być. Kopalni węgla kamiennego z Czechowic-Dziedzic na Śląsku groziło zamknięcie, jednak dzięki uporowi tamtejszej załogi i związków zawodowych udało się pozyskać inwestora.

To pierwszy w Polsce przypadek, gdy załoga oraz związkowcy nie protestowali przeciw prywatnemu inwestorowi, ale robili wszystko, by go sprowadzić.
Czytaj całość ›

Kopalnia Silesia ma nowego prezesa

2012-12-09

Zmiany w Czechowicach-Dziedzicach. W PG Silesia doszło do zmiany na stanowisku prezesa. Odchodzi Jiři Paštika, a funkcję tę przejmuje Michal Heřman.

– Powodem tej zmiany jest zakończenie nadzorowanego przez pana Jiřiego Paštikę pierwszego etapu realizacji celów strategicznych PG Silesia. Etap ten, obejmujący prace modernizacyjne i przygotowawcze, trwał od przejęcia kopalni w grudniu 2010 roku do kwietnia 2012 roku, kiedy ruszyło wydobycie ze ściany 160 – poinformowała Ewa Szpejna, szefowa komunikacji w kopalni.

W tym czasie PG Silesia zrewitalizowała kopalnię, zakupiła nowoczesny sprzęt i technologie oraz podwoiła zatrudnienie, a także w istotny sposób zwiększyła produkcję. Na inwestycje przeznaczono już ponad 500 mln zł odkąd czeski EPH odkupił zakład dwa lata temu od Kompanii Węglowej.

– Jiři istotnie przyczynił się do wznowienia działalności Silesii która jest pierwszym etapem wieloletniego procesu jej rewitalizacji. Pomógł przekształcić niedochodową kopalnię, która była na skraju zamknięcia w nowoczesną i efektywną spółkę. Teraz przed Jiřim stoją nowe wyzwania w ramach EP Industries, a jego obowiązki przejmie Michal Heřman” – powiedział Tomaš David, przewodniczący rady nadzorczej w PG Silesia.

Pismo do prezesa

2012-12-01

Czechowice-Dziedzice, dnia 30 listopada 2012 r.
Sz.P.
Jiří Paštika
Prezes Zarządu
PG SILESIA Sp z o.o.

Dotyczy; ustalenia rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia

W związku z tym, iż od dnia 01 stycznia 2013 roku ulegną zmianie zasady wypłaty dodatku z tytułu uciążliwości systemu 24/7, co w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia wynagrodzenia w niektórych grupach pracowniczych, zwracamy się na podstawie art. 16 ust. 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PG SILESIA Sp. z o.o., o wyznaczenie terminu spotkania w celu przystąpienia do rozmów i ustalenia rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia na rok 2013.
Niezwłoczne podjęcie rozmów w tym zakresie, umożliwi także płynne przejście w nowe zasady wynagradzania wynikające art. 27 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy , oraz dostosowania zarobków do obecnych cen towarów i usług.

Z poważaniem

Barbórka 2012

Z okazji Górniczego Święta – tradycyjnej Barbórki – wszystkim górnikom oraz pracownikom Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA”, życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy, sukcesów w życiu rodzinnym i zawodowym, pogody ducha i uśmiechów na co dzień.

Z Górniczym Pozdrowieniem
Szczęść Boże
Składa
Komisja Zakładowa
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”