Forum młodych NSZZ „Solidarność”

2012-12-30

A- A A+


Następnie wszyscy udali się na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na spotkanie z młodzieżą akademicką . Odbyła się tam Konferencja Ogólnopolska „Strategie adaptacyjne młodych menadżerów w warunkach modernizacji: diagnoza i perspektywy dalszych działań”