Archiwa kategorii: Społeczna Inspekcja Pracy

Artykuł Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy – lipiec 2013

2013-07-30

Kończy się drugi kwartał 2013roku. Po trudnym początku roku, kiedy wydarzył się wypadek zbiorowy, sytuacja pod względem bezpieczeństwa ustabilizowała się i jest w tej kwestii znaczna poprawa w stosunku do roku ubiegłego. Myślę że składa się na to kilka czynników. W ostatnim okresie nie było wielu przyjęć do PG SILESIA, załoga powoli się integruje, nabywa niezbędnego doświadczenia, które w górnictwie jest bardzo potrzebne aby bezpiecznie pracować. Znaczna część pracowników uczęszcza do szkół górniczych, podnosi swoje kwalifikacje przez różnego rodzaju kursy i szkolenia. To wszystko składa się na to, że świadomość pracowników jest coraz wyższa, a to przenosi się na bezpieczne wykonywanie robót. Czytaj całość ›

Artykuł Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy – maj 2013

2013-05-13

Kontynuując cykl informacji na temat BHP w PG SILESIA rozpocznę od przedstawienia statystyki wypadków za pierwszy kwartał roku 2013. W okresie tym odnotowaliśmy trzy wypadki przy pracy. Jeden zbiorowy, gdzie poszkodowanych zostało sześć osób, oraz dwa wypadki lekkie. W analogicznym okresie roku ubiegłego, odnotowaliśmy osiem zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadki przy pracy. Biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń odnotowaliśmy znaczącą poprawę, biorąc jednak liczbę poszkodowanych jest ona na takim samym poziomie jak w roku 2012.
W dalszej części artykułu przedstawię najnowsze inwestycje firmy mające na celu poprawę bezpieczeństwa, jak również komfortu pracy. Czytaj całość ›

Informacja Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy – luty 2013

2013-03-14

Zakończyliśmy rok 2012. Pod względem bezpieczeństwa nie zapisze się on najlepiej w historii naszej kopalni. W roku tym wydarzyły się dwa tragiczne wypadki, w których śmierć poniosło dwóch naszych kolegów. Mamy początek roku 2013. Roku który w kopalni będzie rokiem kolejnych dużych inwestycji, również tych poprawiających bezpieczeństwo i komfort pracy. Niestety pod kątem bezpieczeństwa nie rozpoczęliśmy go dobrze. Jest dopiero luty, a w PG SILESIA odnotowaliśmy już trzy wypadki, w tym jeden zbiorowy, gdzie poszkodowanych zostało sześć osób. Na szczęście wszyscy poszkodowani w tym wypadku, jak również w dwóch pozostałych szybko wracają do zdrowia. Czytaj całość ›