Miesięczne archiwum: Marzec 2017

Resort energii chce wspomóc kopalnię Silesia w sprzedaży węgla

2017-03-07

Kopalnia Czechowice-Dziedzice

Wiceminister ener­gii Grzegorz Tobiszowski zade­kla­ro­wał w ponie­dzia­łek wspar­cie resortu dla nale­żą­cej do cze­skiego inwe­stora kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, która ma kło­poty ze zby­tem węgla. Analizowane będą też moż­li­wo­ści loko­wa­nia pol­skiego węgla na cze­skim rynku. Czytaj całość ›