Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Dariusz Dudek, Solidarność PG Silesia: boimy się o przyszłość

2017-01-19

Na rynku węgla jest coraz trud­niej. Wraz z moder­ni­za­cją blo­ków ener­ge­tycz­nych ilość potrzeb­nego surowca będzie maleć — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Czytaj całość ›