Terminy posiedzeń KZ

A- A A+

Posiedzenia Komisji Zakładowej będą odby­wać się w nastę­pu­ją­cych terminach:

  • 28 marzec 2014
  • 25 kwie­cień 2014
  • 30 maj 2014
  • 27 czer­wiec 2014
  • 25 lipiec 2014
  • 29 sier­pień 2014
  • 26 wrze­sień 2014
  • 31 paź­dzier­nik 2014
  • 28 listo­pad 2014
  • 19 gru­dzień 2014

Wszystkie zaczy­nają się o godz. 8.00

Posiedzenia Prezydium w każdy pią­tek o godz. 14.00.