Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa PG SILESIA

15 sierp­nia br. roze­grany został mię­dzy oddzia­łowy tur­niej piłki noż­nej o puchar Prezesa PGSILESIA”. Organizatorami tego tur­nieju była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” oraz ZZ KADRA przy wspar­ciu zarządu PG SILESIA. Czytaj całość ›