Miesięczne archiwum: luty 2011

Pismo do Prezesa Zarządu PG SILESIA Sp. z o.o.

2011-02-25

Sz.P.
Jiří Paštika
Prezes Zarządu
PG „SILESIA” Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie

W imieniu Komisji Zakładowej zwracamy się z prośbą o spotkanie którego celem będzie możliwość
zakupu węgla przez pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA”
Analizując załącznik nr 4 do ZUZP dotyczący ekwiwalentu za deputat węglowy, jego waloryzacji oraz zgromadzone zapasy węgla na zwałach, uważamy, ze nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasi pracownicy mogli skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach z naszej kopalni.
Sposób ich wydawania oraz cena sortymentów powinna być uzgodniona między stronami na w/w spotkaniu.
Mając na uwadze dobro naszych pracowników prosimy o spotkanie w najbliższym wolnym dla Pana terminie.