Wywiad z przewodniczącym Babijem w „Solidarności Górniczej”

2020-07-08

Babij: Cel numer jeden – utrzymać miejsca pracy

„Pod koniec kwietnia dalsze funkcjonowanie czechowickiej kopalni „Silesia” znów stanęło pod znakiem zapytania. Zamieszanie wywołała decyzja Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) „Silesia” Sp. z o.o. o likwidacji zakładu do końca 2021 roku spowodowana wycofaniem udziałów przez głównego inwestora, jakim jest Energetický a průmyslový holding (EPH). I znów, tak jak dziesięć lat temu, to związkowcy z NSZZ „Solidarność” podejmują czynne działania na rzecz ocalenia kopalni.

Czytaj całość ›

Ważne informacje

2020-05-05

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W ubiegły czwartek 30 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie zarządu, na którym zdecydowano o najbliższej przyszłości PG SILESIA. Informacje te zostały potwierdzone przez Daniela Křetínský’ego, właściciela przedsiębiorstwa, podczas telekonferencji z szefami związków zawodowych przy PG Silesia. Przekazano nam co następuje:

  1. Założenie funkcjonowania kopalni jedynie do końca 2021 roku.
  2. Całkowite wstrzymanie długoterminowych inwestycji.
  3. Do eksploatacji przeznacza się jeszcze ściany: 123 w pokładzie 327, 301 w pokładzie 310, 331 w pokładzie 330 oraz 354 w pokładzie 315.
  4. Właściciel oczekuje jednomyślnej zgody wszystkich pracowników na obniżenie wynagrodzeń o 10 proc.

Wyżej wymienione oczekiwania i posunięcia zostały podjęte całkowicie bez udziału NSZZ „Solidarność” i jak wynika z mojej najlepszej wiedzy, bez udziału jakiegokolwiek związku funkcjonującego przy naszym zakładzie pracy. Oznacza to konieczność ustosunkowania się do przedstawionych warunków i propozycji.

O wszystkich naszych posunięciach oraz efektach naszych prac będziemy na bieżąco informować członków NSZZ „Solidarność”.

Grzegorz Babij,

Przewodniczący Komisji Zakładowej

NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA