Delegaci

A- A A+

Dariusz Dudek

Dariusz Dudek — dele­gat Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Kazimierz Grajcarek

Kazimierz Grajcarek — dele­gat Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie, czlo­nek komi­sji zakła­do­wej oraz prze­wod­ni­czący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

Grzegorz Babij

Grzegorz Babij- dele­gat Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Krzysztof Kwaśny

Krzysztof Kwaśny
– dele­gat Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Zdzisław Pyka

Zdzisław Pyka– zastępca prze­wod­ni­czą­cego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy oraz czło­nek Prezydium

Delegaci na Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”

  • Kazimierz Grajcarek

 

Delegaci na WZD Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

  • Dariusz Dudek
  • Grzegorz Babij
  • Zdzisław Pyka
  • Krzysztof Kwaśny  

Delegaci na WZD Krajowej Sekcji Górnictwa Węglowego NSZZ „Solidarność”

  • Dariusz Dudek
  • Grzegorz Babij 

Delegat na Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”

  • Dariusz Dudek