Delegaci

A- A A+

Dariusz Dudek

Dariusz Dudek – delegat Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Kazimierz Grajcarek

Kazimierz Grajcarek – delegat Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie, czlonek komisji zakładowej oraz przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

Grzegorz Babij

Grzegorz Babij– delegat Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Krzysztof Kwaśny

Krzysztof Kwaśny
– delegat Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Zdzisław Pyka

Zdzisław Pyka– zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy oraz członek Prezydium

Delegaci na Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”

  • Kazimierz Grajcarek

 

Delegaci na WZD Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

  • Dariusz Dudek
  • Grzegorz Babij
  • Zdzisław Pyka
  • Krzysztof Kwaśny  

Delegaci na WZD Krajowej Sekcji Górnictwa Węglowego NSZZ „Solidarność”

  • Dariusz Dudek
  • Grzegorz Babij 

Delegat na Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”

  • Dariusz Dudek