Miesięczne archiwum: Luty 2017

Newsweek” przegrał w sądzie z Piotrem Dudą

2017-02-26

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie tygo­dnik „Newsweek Polska” (Ringier Axel Springer Polska) ma zamie­ścić spro­sto­wa­nie w związku z tek­stem pt. „Hotel robot­ni­czy”, w któ­rym opi­sane zostały pobyty szefa NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy w hotelu uzdro­wi­sko­wym „Bałtyk” w Kołobrzegu — podaje por­tal wirtualnemedia.pl. Czytaj całość ›

Solidarność” chce zmian w prawie pracy

2017-02-20

Usunięcie ze świa­dec­twa pracy wpisu o try­bie roz­wią­za­nia umowy z pra­cow­ni­kiem – to pro­po­zy­cja NSZZ „Solidarność”. Związkowcy chcą, by pra­cow­nicy zyskali więk­sze moż­li­wo­ści zna­le­zie­nia pracy po dys­cy­pli­nar­nym roz­wią­za­niu umowy o pracę. Projekt tra­fił do zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.
Czytaj całość ›