„Solidarność” chce zmian w prawie pracy

2017-02-20

A- A A+

Usunięcie ze świadectwa pracy wpisu o trybie rozwiązania umowy z pracownikiem – to propozycja NSZZ „Solidarność”. Związkowcy chcą, by pracownicy zyskali większe możliwości znalezienia pracy po dyscyplinarnym rozwiązaniu umowy o pracę. Projekt trafił do zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

Propozycję Solidarności opisuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Według związkowców obecne przepisy prawa pracy naruszają prawo do ochrony prywatności, czci i dobrego imienia pracowników.

W świadectwie pracy nie mamy odnotowanej informacji o sumiennie przepracowanych latach, ale o dyscyplinarnym zwolnieniu pracownika. Teoretycznie nie ma to żadnych formalnych skutków dla kolejnego pracodawcy, ale może to być krzywdzące dla pracownika i powodować problemy z zatrudnieniem.

Firmy wykorzystują obecne przepisy prawa pracy do zwolnień pracowników. Przedsiębiorca, który chce zwolnić pracownika najczęściej proponuje mu rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub dyscyplinarnie.

Ponieważ informacja o tzw. dyscyplinarce pozostaje w aktach – pracownik w tej sytuacji najczęściej decyduje się na odejście za porozumieniem stron, rezygnując przy tym np. z okresów wypowiedzenia umowy. Jeżeli propozycja NSZZ „Solidarność” zostałaby przyjęta, firmy nie mogłyby już zastraszać pracowników wpisem do akt.

Materiał pochodzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl/