Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

Nie pozwolimy na szkalowanie dobrego imienia Związku”. Wyrok Sądu Okregowego

Sąd naka­zał Telewizji Polskiej opu­bli­ko­wa­nie spro­sto­wa­nia doty­czą­cego wizyty Piotra Dudy, prze­wod­ni­czą­cego KK u pro­te­stu­ją­cych w marcu 2014 r. przed Sejmem rodzi­ców dzieci nie­peł­no­spraw­nych. Czytaj całość ›